Ruszają stypendia marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza

Dobrze się uczysz? Zgłoś się i zostań stypendystą Urzędu Marszałkowskiego! 2 września ruszył nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu. Trzeba wykazać się dobrymi wynikami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach.

Jak się zgłosić do programu?

  • I etap naboru – założenie konta i elektroniczna rejestracja wniosku na stronie internetowej projektu, można to zrobić od 2 do 9 września 2020 r.
  • II etap naboru – przekazanie wersji papierowej dokumentów do urzędu – do 21 września 2020 r. Wygenerowany ze strony internetowej wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.
Stypendium pomoże w nauce

W roku szkolnym 2020/2021 przyznanych zostanie 476 stypendiów. Przewidywana wartość stypendium wyniesie nie mniej niż 5314 zł. Uczeń będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu, itp. – wszystko to powinno być zapisane w „Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia”.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59 79 410, 413, 423, 430, 449 lub drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego