Rozpoczęto rozbudowę Domu Strażaka

W ostatni czwartek rozpoczęła się rozbudowa Domu Strażaka w Chotomowie. Inwestycja będzie kosztować około 2.000.000 złotych i zostanie wykonana ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. Prace mają zakończyć się do 2018 roku.

W czwartek, 6 lipca ruszyły prace związane z rozbudową strażnicy OSP Chotomów. Strażacy przygotowywali się do tej inwestycji już od 2015 roku, kiedy to podjęli pierwsze działania polegające na próbie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki, na której stoi obecny budynek OSP. Następnie opracowano za kilkadziesiąt tysięcy złotych dokumentację, dzięki której parę dni temu robotnicy mogli rozpocząć inwestycję.

– Wszystkie koszty wyliczyliśmy wstępnie na ok. 2.000.000 zł. Jest to ogromna kwota, jednak biorąc pod uwagę, że Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie legionowskim stanowią duży filar wpływający na bezpieczeństwo mieszkańców i rok w rok jednostki obsługują kilkaset zgłoszeń oraz prężnie wspomagają działania Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, uważamy, że taki wydatek jest jak najbardziej wskazany, dlatego też podjęliśmy decyzję o zaciągnięciu długoletniego kredytu – informuje OSP Chotomów.

OSP Chotomów wystąpiła do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o częściową dotację na realizację inwestycji, ale od kilku miesięcy wniosek nadal nie został rozpatrzony, mimo opinii Komendy Powiatowej PSP w Legionowie i Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Inwestycja zostanie wykonana do 2018 roku. W następnym roku chotomowska straż będzie obchodzić stulecie istnienia.

Daniel Szablewski, fot. OSP Chotomów