Rosną koszty wynagrodzeń dla urzędników

Wójt Chodorski nie oszczędza na administracji. W projekcie przyszłorocznego budżetu zaproponował przeznaczyć ponad 7.000.000 złotych na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i składki od nich naliczane. To blisko 1.000.000 złotych więcej niż rok wcześniej.

W ostatnich tygodniach urzędnicy oraz radni dyskutują na temat kształtu budżetu gm. Jabłonna na 2018 rok. Wójt Jarosław Chodorski zamierza przeznaczyć duże środki finansowe na wypłaty dla urzędników. W przygotowanym projekcie zaproponował 7.028.775 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 12 miesięcy wcześniej, kiedy przygotowywał tegoroczny budżet proponował 6.084.030, czyli kwotę o blisko 1.000.000 zł niższą niż teraz.

– Wachlowanie stanowiskami, przyjmowanie ludzi nie wiadomo skąd, jak, kiedy i po co, będzie nas tyle kosztować – mówi radny Arkadiusz Syguła.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej skarbnik Beata Stolarska poinformowała, że wzrost wynagrodzeń będzie kształtował się na poziome 670.000 zł, natomiast resztę będą stanowić pochodne. Dodała, że większe środki na ten cel są spowodowane m.in. konkursami na pracowników do jednostki realizującej projekt wodno-kanalizacyjny czy wypłatami odpraw emerytalnych.

Jabłonna Dla Mieszkańców