Remont Kolejowej przedłużony do 2019 roku

Remont ul. Kolejowej w Chotomowie zostanie wykonany w 2019 roku. Z powodu zbyt późnego ogłoszenia przetargu przez wójta Chodorskiego, gmina musiałaby dołożyć 1.000.000 zł na realizację tej inwestycji jeszcze w tym roku. Radni uznali, że dłuższy termin prac pozwoli na obniżenie kosztów robót, a zaoszczędzone środki można będzie przeznaczyć jeszcze na inną inwestycję.

Już od kilku lat radni z Chotomowa domagali się remontu ul. Kolejowej. Jak wiadomo, jest ona w opłakanym stanie, a z trelinki obluzowują się kamienie, po czym uderzają w samochody lub pieszych. Rada Gminy zabezpieczyła pierwsze środki na wykonanie dokumentacji i przebudowę ulicy już w 2016 roku, ale wójt Jarosław Chodorski nie był zainteresowany wykonaniem tej inwestycji. Także w tym roku wójt nie spieszył się z inwestycją – zgodnie z „Planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018” postępowanie przetargowe miało zostać wszczęte w I kwartale tego roku, a orientacyjną wartość zamówienia urzędnicy określili na kwotę 1.138.211 zł. Mijały kolejne tygodnie i miesiące, natomiast wójt ogłosił przetarg dopiero 25 lipca. Jednocześnie wójt w zamówieniu określił krótki termin realizacji inwestycji na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wspólnej – do końca listopada br. Spóźniony przetarg i ekspresowe tempo prac spowodowały, że najtańszy oferent zażyczył sobie 2.044.260 zł, z kolei urząd zamierzał zgodnie z informacją z otwarcia ofert przeznaczyć na ten cel 1.150.000 zł. Niedoszacowanie było więc spore. Wydawało się, że wójt unieważni przetarg i rozpisze kolejne postępowanie. Niespodziewanie jednak wystąpił do Rady Gminy o zwiększenie wydatków na remont o 1.000.000 zł.

– Dwa lata ciężkiej pracy na przygotowanie dokumentacji, uzgodnienie z PKP, uzyskanie pozwolenia na budowę i teraz realizacja. Projekt jest gotowy, możemy wchodzić, jesteśmy po otwarciu przetargu – twierdzi wójt Chodorski.

Większość radnych była innego zdania i postanowiła zapisać 1.000.000 zł w wydatkach na 2019 rok, tak by inwestycja została zrealizowana do maja następnego roku. Ich zdaniem unieważnienie przetargu, szybkie ogłoszenie kolejnego i dłuższy czas prac pozwoli znacząco obniżyć koszty inwestycji. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze można będzie przeznaczyć na jeszcze inną inwestycję, np. remont ul. Przylesie. Jak przyznają, nieprzemyślane decyzje wójta mogą wpędzić gminę w tarapaty finansowe.

– Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 27.565.880 zł, w roku 2019 wzrasta do kwoty 49.895.000 zł, w roku 2020 do kwoty 55.598.000 zł i od roku 2021 zmniejsza się aż do roku 2040 – czytamy w projekcie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040.

Radny Wojciech Nowosiński odpowiada na zarzuty kolegów z rady, że jest to argumentacja, która mydli oczy mieszkańcom. Do wydania ponad 2 mln zł jeszcze w tym roku nawołuje także Radomir Czauderna, sołtys Dąbrowy Chotomowskiej. Nie jest tajemnicą, że obaj panowie należą do politycznego zaplecza wójta i swoimi nazwiskami firmują nawet te najmniej racjonalne pomysły J. Chodorskiego. Między innymi z powodu wykonania remontu jednej z ulic w sąsiedztwie radnego Nowosińskiego, zabrakło pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg w gm. Jabłonna, natomiast destrukt położony w 2016 roku na ul. Kolejowej z inicjatywy sołtysa Czauderny wytrzymał tylko kilka miesięcy.

– Remont tej ulicy zostanie wykonany. Radni Gminy Jabłonna podczas ostatniej sesji zabezpieczyli środki finansowe na ten cel, tak aby Wójt mógł natychmiast ogłosić postępowanie przetargowe w tym zakresie z terminem wykonania do końca maja 2019 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która została ogłoszona w poprzednim przetargu wskazuje, iż asfalt miał być kładziony na obecną podbudowę w bardzo złym stanie, jak pokazano na materiale filmowym. Wielokrotnie wraz z Radnymi apelowałem do Wójta, aby wzmocnić podbudowę, ponieważ położony w przyszłości asfalt zapewne w bardzo krótkim czasie popęka. Jeszcze raz zapewniam, iż Radni Gminy Jabłonna są za wykonaniem tej inwestycji do maja 2019 r. – zapewnia Adam Krzyżanowski, radny i jednocześnie kandydat na wójta gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców