Referendum nie odbędzie się. Radni pomogą mieszkańcom?

Zabrakło 84 podpisów, aby doszło do referendum w sprawie odwołania wójta Chodorskiego. Komitet referendalny ocenia jako sukces, że w krótkim czasie zebrał łącznie 1433 podpisy i jednocześnie apeluje do radnych, żeby ci dokończyli to, co rozpoczęli mieszkańcy gm. Jabłonna. Radni przygotują projekt uchwały w sprawie odwołania wójta Jabłonny?

W ostatnich tygodniach na terenie gm. Jabłonna trwała zbiórka podpisów w sprawie odwołania Jarosława Chodorskiego ze stanowiska wójta Jabłonny. W inicjatywę referendalną zaangażował się komitet mieszkańców, który przez 60 dni musiał zebrać 1320 podpisów, aby można było przeprowadzić referendum. Do komisarza wyborczego oddano listy, na których widniały 1433 podpisy, ale jak okazało 197 było nieważnych. W związku z tym, że uznano jedynie 1236 podpisów, nie dojdzie do referendum.

Dzisiaj komitet złożył w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy pismo skierowane do Rady Gminy.

– Mimo że nie dojdzie do referendum w wyniku podjętej inicjatywy, nasza akcja zakończyła się sukcesem. Aż 1433 osoby, podpisując się pod listami w sprawie referendum, opowiedziały się wprost, że nie zgadzają się z obecnym stylem, a raczej jego brakiem, zarządzania Gm. Jabłonna. Ci mieszkańcy chcą, żeby dla dobra Gm. Jabłonna pracowali profesjonaliści, a nie osoby, które traktują Urząd Gminy jako miejsce do łatwego zarobku – pisze komitet. – Gdyby o ogłoszeniu referendum miały decydować wszystkie zebrane przez nas podpisy, to już za parę tygodni mieszkańcy Gm. Jabłonna udaliby się do urn, aby móc oddać swoje głosy za odwołaniem obecnego Wójta Gminy Jabłonna – dodaje.

Komitet zwraca się do radnych, żeby pozwolili mieszkańcom na ocenę działań wójta i przygotowali uchwałę w sprawie odwołania J. Chodorskiego. Dzięki temu na marne nie poszłaby ciężka praca, którą wykonali mieszkańcy.

– Apelujemy do Radnych, aby okazali mandat zaufania mieszkańcom i dokończyli to, co rozpoczęła lokalna społeczność Gm. Jabłonna. Jako mieszkańcy Gm. Jabłonna apelujemy do Was, Szanowni Radni, o przygotowanie projektu uchwały w sprawie referendum i przegłosowanie go. W ten sposób pokażecie, że trud włożony w ciężką pracę wykonaną przez mieszkańców, nie poszedł na marne. To wasza chwila prawdy – albo powiecie „nie” bylejakości, która kieruje naszą Gminę ku ruinie albo będziecie jej częścią. Albo jesteście z mieszkańcami albo jesteście w opozycji do nich. Tak lub nie – tutaj nie ma możliwości wstrzymania się od głosu – czytamy w piśmie.

Jak radni podejdą do propozycji mieszkańców? Przekonamy się już niebawem.

Pełną treść pisma można przeczytać poniżej:

Jabłonna Dla Mieszkańców