Radny dopytuje o światłowód. „Mieszkańcy od lat zgłaszają problem z wydajnością internetu”

Jakie działania podejmuje Urząd Gminy w kwestii rozwoju internetu światłowodowego na terenie gm. Jabłonna? – Każdego dnia wpływają wnioski o zajęcie pasa drogowego przez wykonawców światłowodów i je rozpatrujemy – wyjaśniał wójt Jarosław Chodorski. – Rozumiem, że to są wszystkie działania, które pan podejmuje? – dopytywał jeden z radnych.

Od wielu lat spora część mieszkańców gm. Jabłonna narzeka na problemy z dość niską wydajnością internetu. Z pewnością wybawieniem byłaby budowa sieci światłowodowej, ale ta powstaje tylko w niektórych rejonach naszej gminy. Po raz kolejny ten temat poruszono podczas sesji Rady Gminy.

– Moje pytanie dotyczy działań związanych z budową sieci światłowodowej. Czy z ramienia gminy były podejmowane jakieś działania? Cały czas jest problem z łączami internetowymi – zapytał radny Witold Urbański.

Wójt odpowiedział, że „każdego dnia wpływają wnioski o zajęcie pasa drogowego przez wykonawców tych światłowodów” i są one rozpatrywane przez Urząd Gminy.

– Rozumiem, że to są wszystkie działania, które pan podejmuje? – pytał Witold Urbański.

To pytanie wyraźnie zdenerwowało wójta. – Jeśli pan radny ma jakiś złoty środek, jakie działania mógłbym jeszcze podjąć, to chętnie posłucham – stwierdził Jarosław Chodorski.

Było spotkanie z ministrem

– Miałem nadzieję, że po spotkaniu, które miało miejsce w Ministerstwie Cyfryzacji oraz po liście intencyjnym, pan wójt jednak zintensyfikuje działania związane z rozwojem cyfryzacji na terenie naszej gminy. Miałem też nadzieję, że wspólnie jakiś środek wypracujemy – mówił Witold Urbański.

Radny w ten sposób nawiązał do spotkania z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim, które odbyło się we wrześniu poprzedniego roku. Uczestniczyli w nim Witold Urbański, który doprowadził do tego spotkania, oraz Jarosław Chodorski. Podczas rozmowy poruszono kwestię wątpliwej jakości internetu na terenie gm. Jabłonna.

– Jestem zawsze otwarty na wszystkie inicjatywy. I z ministrem cyfryzacji i z każdym innym ministrem, który jest w tej chwili w Polsce – odpowiedział radnemu wójt.

Naczelnik wytłumaczył

Okazało się jednak, że wójt nie jest zbyt dobrze zorientowany w działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy w kwestii cyfryzacji.

– W uzupełnieniu do tego, co pan wójt powiedział, chciałem tylko informacyjnie przekazać i odpowiedzieć na pytanie pana radnego. Tak, utrzymujemy kontakt z przedstawicielem wytypowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji i obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania spotkania, które planujemy, żeby odbyło się w Urzędzie Gminy 12 maja – mówił Tomasz Gralewski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Tomasz Gralewski dodał, że „na tym spotkaniu będziemy poruszać kwestie internetu światłowodowego na terenie gminy. Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszenia mieszkańców, których mamy bardzo dużo, analizując możliwości i przedstawiając skalę problemu w urzędzie”.