Radni skutecznie zmobilizowali wójta

Wystarczyło, że Rada Gminy wzięła sprawy w swoje ręce i w ciągu kilku dni ruszyły prace nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Wójt pod naciskiem radnych ogłosił przetargi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Przypomnijmy, 24 czerwca – na pierwszej części sesji – Rada Gminy nie wyraziła wójtowi Chodorskiemu zgody na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które skutkowałyby przesunięciem  łącznie 350.000 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji wod-kan z 2015 na 2016 rok. W ten sposób radni chcieli zmobilizować wójta do bardziej dynamicznych działań, bowiem obawiali się, że zgoda na przesunięcie środków, będzie tożsama ze stratą kolejnych miesięcy.

Aktywność radnych w tym temacie nie ogranicza się jedynie do obecności na sesjach. Adam Krzyżanowski poinformował, że część radnych odbyło kilka spotkań z Pawłem Kownackim, wójtem Wieliszewa. Według radnego, wójt Wieliszewa wyraził pozytywną opinię, co do możliwości współpracy w zakresie wodociągowania północnej części Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej.

Mobilizacja przeprowadzona przez radnych nie poszła na marne i jeszcze na początku tego tygodnia Urząd Gminy ogłosił dwa przetargi na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w Chotomowie oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Chotomowie, tzw. opaski cmentarza. Ponadto opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim. Wyniki wszystkich postępowań będą znane w pierwszej połowie lipca.

Projekt kanalizacji w Janówku Drugim: trasa projektowanej sieci będzie przebiegać w ul. Kwiatowej na odcinku ok. 1600 m oraz ul. Żwirowej – ok. 420 m wraz z odgałęzieniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości. We współpracy z gminą Wieliszew sieć projektowana w ul. Kwiatowej zostanie włączona do projektowanej przez naszych sąsiadów sieci kanalizacji w ul. Dworcowej w Górze.

Projekt kanalizacji w ul. Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w Chotomowie: orientacyjna długość projektowanej sieci to 5770 m, a jej planowana trasa będzie przebiegać w ul. Kisielewskiego, Partyzantów, Jasnej w Chotomowie wraz z ulicami przyległymi oraz urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości.

Projekt wodociągu wokół cmentarza w Chotomowie: orientacyjna długość sieci to 3740 m. Projektowany wodociąg przebiegał będzie ulicami: Piusa (Niecała – Partyzantów), Św. Tomasza (Piusa – Dolinowa), Dolinowa (Św. Tomasza – Partyzantów), Partyzantów (Dolinowa – Kościelna), Kościelna (od Partyzantów – do dz. 2016/8), dz.206/8 i 206/14 (Kościelna – Tęczowa), Tęczowa (dz. 206/14 – Jasna), Jasna (Tęczowa – Dobra), Świetlista, Dobra (Jasna – dz. Nr 1653). Wykonawca zaprojektuje odgałęzienia i przyłącza do granic wszystkich przyległych posesji. Projektowany wodociąg będzie połączony z wodociągiem zaprojektowanym wcześniej w ul. Piusa.

Jabłonna Dla Mieszkańców