Radni będą obradować we wsiach zachodnich?

Prawdopodobnie w następnym roku niektóre sesje Rady Gminy Jabłonna odbędą się m.in. w Suchocinie, Bożej Woli i Skierdach. Radni zamierzają otworzyć się na mieszkańców.

– Chciałbym, żeby posiedzenia Rady Gminy odbywały się nie tylko w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, ale też w Chotomowie i we wsiach zachodnich. Objazdowe sesje byłyby organizowane w godzinach popołudniowych, żeby uczestniczyło w nich jak najwięcej mieszkańców – powiedział na obradach Komisji Budżetowej przewodniczący Rady Gminy, Witold Modzelewski.

Realizacja tego pomysłu miałaby nastąpić już wiosną 2015 roku, jeśli pozwoliłyby na to warunki pogodowe. Sesje objazdowe służyłyby przede wszystkim poznaniu problemów wsi, w których odbywałyby się posiedzenia. Obecnie radni znają problemy niektórych miejscowości na terenie gminy tylko w teorii, natomiast dzięki posiedzeniom objazdowym mogliby je poznać również w praktyce.

Rada Gminy planuje także w lutym powołać nową Komisję Statutową, która dokona zmian w Statucie gminy oraz statutach sołectw. Obecnie nie są one dostosowane do zmieniającego się prawa, ponieważ ich ostatnia nowelizacja miała miejsce jeszcze w 2009 roku.

Ponadto W. Modzelewski zdradził, iż radni noszą się z zamiarem odejścia od materiałów w wersji papierowej. Jeżeli gminie udałoby się wynegocjować atrakcyjną cenę na zakup tabletów dla radnych, wtedy materiały mogłyby być przekazywane do nich drogą elektroniczną. Możliwe też, iż zostanie podjęta decyzja o odejściu od spisywania szczegółowych protokołów, na których wykonanie często potrzeba kilkunastu godzin. Zastąpiłyby je protokoły zawierające tylko podstawowe informacje z odesłaniem do materiałów dźwiękowych utrwalonych podczas posiedzeń.

Jabłonna Dla Mieszkańców