Radni będą obradować w Domu Ogrodnika

Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się w środę – 25 marca – o godz. 10.00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy z dnia 18.02.2015 r.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2015-2022;
4) zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 roku;
5) zmiany uchwały nr XXX/307/2013 z dnia 20 marca 2013 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych nr ew. 247/62, 248/51, 248/52, 249/35, położonych we wsi i gminie Jabłonna oraz nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 2706/2, położonej we wsi i gminie Jabłonna;
6) nadania nazw ulicom we wsi Chotomów gminie Jabłonna;
7) nie/wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki położonej we wsi i gminie Jabłonna;
8) nie/wyrażenia zgody na oddanie w najem części działki położonej we wsi i gminie Jabłonna;
9) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna.
5. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o pracy Rady w okresie miedzy sesjami,
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Przed sesją odbędą się również posiedzenia merytorycznych komisji. Wszystkie będą obradować w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:
– 19 marca, godz.11.00: Komisja Rozwoju,
– 23 marca, godz. 9.00: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego,
– 24 marca, godz. 14.00: Komisja Budżetowa.

Jabłonna Dla Mieszkańców