Pytania do kandydatów na wójta – INWESTYCJE

Jak kandydaci na wójta widzą inwestycje w gm. Jabłonna w latach 2018-2023? Zapytaliśmy o to Jarosława Chodorskiego i Mariusza Grzybka.

Czy w latach 2018-2023 na terenie gm. Jabłonna będą realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne?

Mariusz Grzybek: Kanalizacja i wodociąg to infrastruktura niezbędna dla szybkiego rozwoju naszej gminy. Na szczęście w ostatnich latach ten projekt poszedł do przodu i niezbędna jest jego kontynuacja. Nie zamierzam w żaden sposób tego zaniechać, a wręcz przeciwnie powinniśmy bardzo przyspieszyć. Niestety nie wszystko jest takie kolorowe jak na ulotkach naszego obecnego wójta. Pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to tylko jeden z etapów. Wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to kolejny. Pamiętać trzeba jednak o tym, że aby całą kwotę wynikającą z umowy o dofinansowanie otrzymać, należy prawidłowo rozliczyć całość projektu wynikającą z wytycznych i uzyskać wymagany efekt ekologiczny, czyli do owej sieci powinna się przyłączyć odpowiednia określona w umowie liczba mieszkańców na km2. Jeżeli ten efekt nie zostanie osiągnięty to zgodnie z warunkami projektu, NFOŚiGW może nałożyć na naszą gminę korektę finansową polegającą na zmniejszeniu planowanego do otrzymania dofinansowania w wysokości do 25 % całości dotacji tj. ok. 8 mln zł. Nie chciałbym, aby w przypadku kanalizacji i wodociągu sprawy toczyły się, jak ze „słynnymi” już ścieżkami rowerowymi. Zwlekanie do ostatniej chwili skutkuje słabymi rozwiązaniami, które kosztują majątek, a w rzeczywistości nie bardzo się sprawdzają. Na dzień dzisiejszy ten aspekt projektu jest mocno lekceważony i nie poszukuje się, ani nie przedstawia mieszkańcom rozwiązań zachęcających do korzystania z wygody jaką jest kanalizacja, czy wodociąg. Zdarza się, że nawet ulice i ich remonty są projektowane i odnawiane w pośpiechu z pominięciem możliwości wybudowania odwodnienia, chociaż taka możliwość istnieje. Kanalizacja i wodociąg to podstawowa infrastruktura, która wymaga należytej staranności w przebiegu całego procesu inwestycyjnego. Mam wrażenie, że to pojęcie w naszej gminie jest zwyczajnie lekceważone.

Jarosław Chodorski: BRAK ODPOWIEDZI

Wielu mieszkańców narzeka na stan dróg gminnych. W jaki sposób zamierza Pan poprawić ich stan?

Mariusz Grzybek: Drogi są odwieczną bolączką naszej gminy. Ich zaniedbanie wynika nie tylko ze złego zarządzania organu wykonawczego, ale również z często nieuregulowanych prawnie statusów dróg. O ile pierwsza jest wynikiem niekompetencji i opieszałości urzędu, wynikającej chociażby ze zbyt późnego ogłoszenia przetargów na bieżące utrzymanie dróg, czy przesuwania środków finansowych z jednego projektu na drugi z pominięciem decyzyjności rady gminy, to druga wymaga odpowiedniego przeprowadzenia negocjacji, a niejednokrotnie kompromisu. Niemniej jednak to ważne, by jak najszybciej te sprawy uregulować szczególnie w miejscach, w których planujemy rozbudowywać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać gotowego jednolitego rozwiązania tego problemu, ale to akurat problem, który powinien być rozwiązywany na bieżąco. Bieżące utrzymanie dróg jest stałym obowiązkiem gminy, wynikającym wprost z treści art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych i wiem, że współpraca członków odpowiednich komisji w porozumieniu z organem wykonawczym jakim jest wójt, wyeliminuje ten problem w najbliższej kadencji samorządowej.

Jarosław Chodorski: BRAK ODPOWIEDZI

Do wykonania jeszcze jakiej infrastruktury przywiąże Pan dużą uwagę?

Mariusz Grzybek: Mieszkańcy narzekają na brak szybkiego Internetu i to jest rzeczywiście problem na terenie naszej gminy pomimo istniejącej na Mazowszu światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Elementy tej infrastruktury również są na terenie naszej gminy, a Internetu szerokopasmowego od 100 Mbps do 1 Gbps nadal nie ma. Najbardziej narzekają na to mieszkańcy wsi zachodnich, gdzie jest słaby dostęp do usług telekomunikacyjnych. Tym problemem chciałbym się zająć i stworzyć odpowiednie warunki dla firm teleinformatycznych, które chciałby zainwestować w naszej gminie i tym samym stworzyć dostęp do Internetu dla mieszkańców naszej gminy. Jak to zrobić? Według mojej oceny obecnie istnieje poważna bariera w rozwoju sieci światłowodowej na terenie naszej gminy ze względu na bardzo wysokie roczne opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi gminnej, te problemy dotychczas nie były dostrzegane przez wójta, a jestem w stanie je rozwiązać, poprzez obniżenie określonych stawek. W gminie Jabłonna stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, są naprawdę wysokie. Za umieszczenie m.in. urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej trzeba zapłacić średnią roczną stawkę ok. 22 zł za m2 (od 8 do 40 zł/m2). Jako przyszły wójt chcę to zmienić, bo są to kompetencje naszego samorządu, tylko trzeba o tym wiedzieć. Nawet Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Infrastruktury rekomenduje, aby średnia stawka wynosiła maksymalnie 5 zł/metr. To są oczywiście propozycje MC, natomiast nasze sąsiednie gminy poszły jeszcze dalej i ustanowiły tą stawkę bliską zeru. Dlatego w Wieliszewie będzie realizowana sieć światłowodowa, a u nas nie! Jako przyszły wójt to zmienię i stworzę odpowiednie warunki dla firm teleinformatycznych i dzięki temu powinni przyjść inwestorzy również i do naszej gminy. To oczywiste, że firmy będą budować światłowód tam, gdzie będą najniższe koszty utrzymania. Będzie to jednak z korzyścią dla mieszkańców naszej gminy i to chcę im zapewnić.

Jarosław Chodorski: BRAK ODPOWIEDZI