Przygotowują się do wakacji. Ma być bezpiecznie

Przedstawiciele między innymi policji, straży pożarnej, służby zdrowia i starostwa spotkali się na posiedzeniu powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Dyskutowana przede wszystkim na temat bezpieczeństwa podczas nadchodzących wakacji w powiecie legionowskim.

W poprzednim tygodniu w starostwie odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie naszego powiatu. Na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproszono przedstawicieli gmin, policji, straży pożarnej, ratownictwa, straży miejskiej i straży gminnych, służby zdrowia i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Arkadiusz Pich, zastępca komendanta powiatowego Państwowe Straży Pożarnej w Legionowie poinformował, że ze względu na organizację w Polsce szczytu NATO oraz odbywające się wkrótce Światowe Dni Młodzieży, od 1 lipca do 5 sierpnia straż pożarna ogranicza liczbę udzielanych urlopów. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa załoga 62 zawodowych strażaków oraz 2 pracowników cywilnych, jak również 387 strażaków-ochotników z terenu powiatu, posiadających uprawnienia do działań ratowniczych.

Do sezonu wakacyjnego przygotowuje się również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie. Inspektorzy sprawdzają miejsca, gdzie na koloniach będą wypoczywały dzieci. Także w trakcie trwania turnusów organizatorzy mogą spodziewać się kontroli. Ponadto są sprawdzane placówki, w których będą żywili się uczestnicy szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Powiat Legionowski