Przegłosowano podwyżkę podatków

Radni podnieśli stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. M.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą 0,59 zł więcej od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wójt Chodorski uspokaja, że przegłosowana podwyżka podatków to tylko drobne grosze.

Podczas grudniowej sesji procedowano uchwałę dotyczącą podatków lokalnych. Wojciech Nowosiński, przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że wzrost podatków zawsze budzi emocje, jednak – jak zauważył – w ostatnich 4 latach stawki nie były podnoszone, dlatego teraz nowa Rada Gminy postanowiła wyrazić zgodę na ich wzrost.

W górę poszły prawie wszystkie stawki. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w następnym roku 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynku (dotychczas 19,91 zł). Z kolei opłata od budynków mieszkalnych wzrasta z 0,65 zł do 0,70 gr od 1m2. Więcej zapłacą również mieszkańcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka podskoczyła z 10,49 zł do 10,98 zł od 1m2. Podwyżka nie ominie również budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – z 4,61 zł na 4,78 zł od 1m2. Ustalono także stawkę dla pozostałych budynków – została ona podniesiona z 6,56 zł do 6,60 zł od 1m2 (jedyny wyjątek stanowią szklarnie, gdzie utrzymano podatek 1 zł od 1m2).

Ile zapłacimy za grunty? Za te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,85 gr od 1m2 powierzchni (dotychczas 0,78 zł), wyjątkiem są tylko pola golfowe – 0,70 zł od 1m2 (dotychczas 0,40 zł). Za pozostałe grunty trzeba będzie zapłacić 0,33 zł od 1m2 (dotychczas 0,30 zł), natomiast za grunty pod wodami powierzchniowymi – 4,71 zł od 1 ha (dotychczas 4,54 ha). Podwyższono również stawkę podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji z 2,98 zł na 3,09 zł od 1 m2.

Wzrost podatków pozytywnie zaopiniowały: Komisja Budżetowa oraz Komisja Rozwoju. A jak zagłosowali poszczególni radni podczas sesji? „Za” byli: W. Nowosiński, Joanna Doktor, Radomir Czauderna, Dorota Kobus, Tomasz Wodzyński, Mirosław Urbański, Tomasz Rybałko, Adam Piątkowski, Witold Urbański, Hanna Grzelak, Aneta Mrozek, Bogumiła Majewska i Artur Szymkowski. „Przeciw” zagłosował Witold Modzelewski, natomiast Katarzyna Lulis-Rzeszut wstrzymała się od głosu.

– Wzrastają nam trochę podatki od nieruchomości gruntowych i od nieruchomości. Drobne grosze. Państwo radni podjęli taką decyzję, ale uważam, że słuszną, bo jak państwo wiecie, wszystko drożej. Też realizujemy takie inwestycje, których wcześniej naprawdę nie było – tłumaczy wójt Jarosław Chodorski.

Według szacunków dzięki podniesieniu podatków do budżetu gm. Jabłonna wpłynie dodatkowo 200.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Youtube