Przebudowa wału wiślanego do 2022 roku?

Przedstawiciele powiatów legionowskiego i nowodworskiego, Jabłonny, Wieliszewa, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych podpisali list intencyjny w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego. Ma ona nastąpić przed końcem 2022 roku.

We wtorek, 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim doszło do oficjalnego spotkania przedstawicieli samorządów oraz skarbu państwa. Podpisany list intencyjny dotyczy podjęcia współpracy w realizacji projektu „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

– Porozumienie określa zakres zadań i obowiązki stron zainteresowanych rewitalizacją infrastruktury odpowiedzialnej za podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Samorządy deklarują uczestnictwo we współfinansowaniu kosztów opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej przygotowanej w oparciu o opracowaną i pozytywnie zaopiniowaną koncepcję rozwiązań projektowych. Ponadto będą współdziałały w pozyskaniu niezbędnych gruntów na cele budowlane i środków finansowych na późniejszą realizację przedsięwzięcia – informuje Powiat Legionowski.

Jeżeli w przyszłości dojdzie do przebudowy wału wiślanego, inwestorem będzie województwo mazowieckie, w imieniu którego inwestycje przeprowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Koszt inwestycji wyceniono na ok. 90 mln zł, z czego samorządy powiatowe i gminne zobowiązały się wyłożyć 1 mln zł, a województwo mazowieckie 0,5 mln zł. Pozostałe środki miałyby pochodzić ze szczebla rządowego.

– Harmonogram inwestycji przewiduje wykonanie części, za którą płacą samorządy, czyli opracowanie dokumentacji technicznej, do końca 2017 r. Całe zadanie ma być zrealizowane przed końcem 2022 r. – informuje Powiat Legionowski.

Więcej na temat szczegółów pisze Urząd Marszałkowski.

– Na obecnym etapie prac rozważane są trzy warianty przebudowy. Różnią się one przebiegiem i rozwiązaniami technicznymi. W każdym z nich przyjęto podział przedsięwzięcia na cztery zadania inwestycyjne i osiem etapów realizacyjnych. Niezależnie od ostatecznie wybranego wariantu, koszt całej inwestycji to ok. 90 mln zł. Jest to związane ze skalą, ale i kosztochłonnością tego typu inwestycji. Długość wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki to aż 18,8 km, a jego średnia wysokość to 3,9 m. Inwestycja będzie obejmować także budowle wałowe, m.in. 5 przepustów i 25 przejazdów wałowych, 20 ciągów schodów skarpowych oraz 5 stanowisk dla mobilnego agregatu pompowego – czytamy w komunikacie.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Marszałkowski / Michał Słaby