Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej wójta!

Pod koniec poprzedniego tygodnia Prokuratura Rejonowa w Legionowie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta Jarosława Chodorskiego. Dotyczy ono niedawnych wydarzeń w służbie zdrowia, które miały miejsce na terenie gm. Jabłonna. Jeżeli w wyniku śledztwa zostaną postawione zarzuty, wójtowi może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

18 października Prokuratura Rejonowa w Legionowie rozpoczęła śledztwo w sprawie przekroczenia od 2 do 8 września uprawnień przez J. Chodorskiego poprzez odwołanie pełnomocnictwa udzielonego Magdalenie Lorenc przez dyrektora SZPZOZ w Jabłonnie do czynności związanych z zarządzaniem wspomnianą placówką oraz wydanie pracownikowi ZOZ polecenia wstrzymania się z przesłaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia harmonogramu pracy lekarzy, którzy zostali zatrudnieni od 12 września.

Śledztwo dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231. § 1. W Kodeksie Karnym czytamy, że: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jabłonna Dla Mieszkańców