Prokuratura sprawdzi wójta?

Podczas ostatniej sesji radny Arkadiusz Syguła złożył wniosek, w którym zobowiązano Jarosława Chodorskiego do powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw przez wójta. Czy wójt będzie chciał, żeby prokuratura przyjrzała się działaniom związanym z jabłonowską służbą zdrowia?

Zgłoszony wniosek zobowiązuje wójta do poinformowania prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w następujących sprawach:

– upoważnienie przez wójta Andrzeja Jasińskiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych do wglądu, sporządzania kopii lub odpisów dokumentów prowadzonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie;

– pozyskanie przez wójta danych wrażliwych dotyczących uposażenia poszczególnych pracowników SZPZOZ w Jabłonnie. Według radnego został naruszony prawnie chroniony interes pracowników zakładu, co ma być naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych;

– niegospodarność wójta przy podpisywaniu umowy z Joanną Pawlak-Dybiec na usługi doradcze na kwotę ok. 15.000 zł, płatną w ciągu 3 miesięcy. Jak również brak zarejestrowania umowy oraz pozyskanie przez J. Pawlak-Dybiec danych wrażliwych przekazanych przez wójta.

Jak poinformował przewodniczący Rady Gminy, zgodnie ze statutem wójt wykonuje wnioski Rady Gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców