Prawie 200 tysięcy złotych na fundusze sołeckie

Wiemy już, jakie inwestycje zostaną wykonane na terenie wsi w gm. Jabłonna w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Na ten cel zaplanowano łącznie 185.156 zł. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią informacji.

Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok:
– Wólka Górska: dokończenie nakładki asfaltowej (7.151 zł)
– Skierdy: wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej (20.000 zł)
– Chotomów: zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci (24.000 zł)
– Dąbrowa Chotomowska: zakup i montaż wiat przystankowych (20.000 zł)
– Jabłonna: wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach (6.000 zł)
– Trzciany: nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw (11.132 zł)
– Jabłonna: wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej (22.041 zł)
– Rajszew: wykonanie projektu oświetlenia ul. Chrabowej (5.330 zł)
– Rajszew: wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej (15.000 zł)
– Skierdy: wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej (8.041 zł)
– Janówek Drugi: doposażenie placu zabaw (6.000 zł)
– Dąbrowa Chotomowska: doposażenie placu zabaw (3.947 zł)
– Suchocin: wykonanie pomieszczenia magazynowego na placu zabaw wraz z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia (7.586 zł)
– Suchocin: wykonanie i montaż piłkochwytów przy boisku do siatkówki (4.500 zł)
– Janówek Drugi: zakup urządzeń do siłowni pod chmurką (4.431 zł)
– Chotomów: doposażenie siłowni zewnętrznej pod chmurką przy ul. Partyzantów (4.041 zł)
– Boża Wola: zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką (15.956 zł)

Jabłonna Dla Mieszkańców