Powstanie sołectwo Chotomów Północny

Podczas najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o utworzeniu nowego sołectwa – Chotomowa Północnego. Nowe sołectwo będzie wydzielone z Chotomowa.

W porządku obrad grudniowej sesji Rady Gminy znalazł się projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Jabłonna o nazwie sołectwo Chotomów Północny. Nowe sołectwo zostanie wyodrębnione ze wsi Chotomów na obszarze od torów kolejowych do granic z gm. Wieliszew, Legionowem i Dąbrową Chotomowską. Uchwała miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

– Perspektywy rozwoju miejscowości Chotomów są bardzo duże, a jej naturalny podział (na część północną i południową) wynikający z przebiegającej przez nią linii kolejowej, niejako wymusza konieczność utworzenia nowego sołectwa – czytamy w projekcie uchwały.

Utworzenie nowego sołectwa ma doprowadzić do tego, że mieszkańcy Chotomowa Północnego będą mogli zająć się swoimi problemami i realizować własne pomysły w sposób bardziej skuteczny i zaangażowany.

Jabłonna Dla Mieszkańców