Potrzebujemy nowych miejsc pracy

Aż 571 mieszkańców gm. Jabłonna jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Jedna z radnych zapytała, jaki pomysł ma Urząd Gminy na stworzenie nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców.

Podczas ostatniej Komisji Spraw Społecznych poruszono temat bezrobocia na terenie gm. Jabłonna. Jak okazało się, PUP zarejestrował jako bezrobotnych już 5,4% mieszkańców zameldowanych w gm. Jabłonna na pobyt stały w przedziale wiekowym 18-65 lat.

– Rynek pracy jest znikomy, praktycznie nie mamy zakładów przemysłowych, natomiast liczba usługowych maleje. Czy pan wójt wymyślił jak wspomóc gminę w oferty pracy dla naszych mieszkańców? – zapytała Teresa Gałecka, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych.

Wójt Jarosław Chodorski odpowiedział, że gmina publikuje na swojej stronie internetowej oferty pracy, które przesyła Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie. Zauważył również, że instytut nie funkcjonuje jeszcze na pełnych obrotach, więc można spodziewać się zatrudnienia większej liczby osób z terenu gm. Jabłonna. Ponadto w trakcie kadencji J. Chodorski nawiązał współpracę z PUP w kwestii stażystów.

Przypomnijmy, że J. Chodorski poświęcił w programie wyborczym wiele miejsca przedsiębiorcom.

– Nasza gmina Jabłonna bardzo ich potrzebuje, bo bez ich firm nie będzie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, spadku bezrobocia. Dlatego należy zrobić wszystko, aby ich do naszej gminy przyciągnąć, a tym którzy już u nas działają służyć wszelką dostępną pomocą – pisał przed wyborami samorządowymi w 2014 roku J. Chodorski.

Miejmy nadzieję, że – po blisko połowie kadencji – wójt podejmie odpowiednie kroki, by przyciągnąć do gm. Jabłonna przedsiębiorców, którzy stworzą nowe miejsca dla naszych mieszkańców.

Jabłonna Dla Mieszkańców