Poślizg kosztował gminę ponad 34 tysiące złotych

Do dzisiaj – według zapewnień wójta Chodorskiego – miał zakończyć się remont zaplecza basenu w budynku GCKiS w Jabłonnie. Wykonawca otrzyma ponad 34 tysiące złotych dodatkowej zapłaty, mimo że roboty kończy półtora miesiąca po początkowo wyznaczonym terminie.

Na początku lipca firma PWU-H EDBUDEX z Legionowa zawarła umowę z Urzędem Gminy na przeprowadzenie remontu zaplecza jabłonowskiego basenu. Nowy wygląd miały zyskać szatnie, natryski, sanitariaty oraz korytarz, w którym będzie mieścić się recepcja. Prace miały zostać wykonane do 1 września, a przedsiębiorstwo w zamian zainkasować 138.406,80 zł.

Ostatniego dnia sierpnia został zawarty aneks przedłużający termin robót do 25 września. Gmina zgodziła się również dodatkowo zapłacić firmie 34.441,29 zł.

– Podczas wykonywania robót rozbiórkowych uszkodzeniu uległo 15 pustaków stropu DZ3. Ze względu na stałą wilgotność w pomieszczeniu, nad którym znajduje się strop (chlorownia) oraz złą jakość nadbetonu na stropie, skuwanie wylewek spowodowało skruszenie dolnych półek pustaków. Żelbetowe belki stanowiące konstrukcję nośną stropu nie zostały naruszone, szczegółowe oględziny belek nie wykazały żadnych uszkodzeń. Ze względu na brak żeber w konstrukcji stropu zmieniono materiały, z których pierwotnie zaprojektowano nowe ścianki działowe oraz po wymianie uszkodzonych pustaków, wykonano warstwę nowego betonu – opisuje dodatkowe prace Jarosław Chodorski.

W odpowiedzi, którą rano uzyskaliśmy od Urzędu Gminy, wójt poinformował, że zakończenie prac budowlanych jest przewidziane do dzisiaj. Warto jednak zauważyć, że podpisany aneks przewidywał wydłużenie robót do 25 września. W najbliższym czasie przyjrzymy się zatem, czy firma za 3-tygodniowy poślizg względem terminu widniejącego w aneksie, zostanie obciążona karami umownymi, czy jednak otrzyma kolejną zapłatę.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Urząd Gminy