Policja podała terminy znakowania rowerów

Policjanci zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu legionowskiego do oznakowania rowerów i zarejestrowania ich w policyjnej bazie. Znakowanie odstrasza złodziei przed kradzieżami. W tym miesiącu znakowanie rowerów w komisariacie w Jabłonnie będzie odbywać się 9, 18 i 24 maja.

Legionowska policja opublikowała terminy, podczas których można będzie oznakować rowery. W przypadku chęci wzięcia udziału w akcji, należy skontaktować się telefonicznie z policjantami. Dzielnicowi przyjmą każde zgłoszenie i udzielą szczegółowych informacji na temat znakowania.

W maju policjanci będą znakować rowery w następujących terminach i godzinach:

w Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Legionowie ul. Jagiellońska 26B tel. 22 604 82 27, 600 997 280: 
• 18 maja w godz. 11.00-15.00,
• 21 maja 10.00-13.00,
• 28 maja 11.00-14.00

w Komisariacie Policji w Serocku ul. Pułtuska 7 – tel. 22 782 75 07:
• 10 maja w godz. 10.00-16.00,
• 30 maja w godz. 12.00-19.00

w Komisariacie Policji w Nieporęcie ul. Wojska Polskiego 3  – tel. 22 774 87 57:
• 12 maja w godz. 12.00-20.00,
• 23 maja w godz. 12.00-20.00,
• 31 maja w godz. 12.00-20.00

w Komisariacie Policji w Jabłonnie ul. Modlińska 102B – tel. 22 774 43 44:
• 9 maja w godz. 14.00-18.00,
• 18 maja w godz. 14.00-18.00,
• 24 maja w godz. 14.00-18.00

w Komisariacie Policji w Wieliszewie ul. Al. Solidarności 25  – tel. 22 782 30 77:
• 8 maja 10.00-14.00,
• 25 maja 10.00-14.00

Procedura znakowania roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym urządzeniem, jakim jest „engrawer”, oznaczenia składającego się z liter i cyfr, a następnie rejestracji w bazie danych prowadzonej przez policję. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w miejscu widocznym naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
• rama roweru pod kierownicą,
• ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
• przedni widelec.

Dzięki oznakowaniu każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę policji, w której został oznakowany. Przed oznakowaniem roweru, policjant wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów. Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywać się będzie na podstawie:
• dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),
• dowodu zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna – sprzedaży, wg oświadczenia właściciela.

Źródło: KPP w Legionowie