Pojawią się z taczkami w Urzędzie Gminy?

Trwa mobilizacja mieszkańców gm. Jabłonna do udziału w jutrzejszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Zostało ono zwołane w sprawie zawieszenia w obowiązkach służbowych dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonnie przez wójta Chodorskiego. Według nieoficjalnych doniesień, mieszkańcy pojawią się z taczkami. Początek obrad o godzinie 16.00.

W poniedziałek, 16 maja o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W porządku obrad znajdują się punkty dotyczące przedstawienia przez wójta argumentów i dokumentacji powodującej zawieszenie w obowiązkach służbowych dyrektora szkoły w Jabłonnie – Agaty Gołowicz oraz omówienia działań mających na celu niedopuszczenie do dezorganizacji szkoły w roku 2015/2016 po zawieszeniu w obowiązkach dyrektora.

Jak udało się nam ustalić, na posiedzeniu tłumnie mają pojawić się mieszkańcy gm. Jabłonna, którzy będą chcieli zamanifestować poparcie dla A. Gołowicz. Zamierzają również porozmawiać z wójtem Jarosławem Chodorskim na temat działań, które w ostatnich miesiącach podejmował Urząd Gminy względem jabłonowskiej szkoły. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, mieszkańcy zamierzają pojawić się z taczkami.

Czy na poniedziałkowym posiedzeniu będzie obecny wójt? Zapytaliśmy o to w czwartek. Gmina będzie tłumaczyć, czym była spowodowana decyzja o zawieszeniu w obowiązkach A. Gołowicz. Urzędnicy nie odpowiedzieli jednak, czy argumenty przedstawi J. Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców