Podwyżka za ochronę na Rajskiej Jabłoni?

Możliwe, że od 1 sierpnia mieszkańcy Rajskiej Jabłoni w Jabłonnie będą płacić 12 złotych więcej za ochronę ich osiedla. Już teraz mieszkańcy nie są zadowoleni z usług świadczonych przez ochroniarzy.

Pod koniec czerwca wykonawca wypowiedział umowę na ochronę Osiedla Rajska Jabłoń. Powód? Poszło o pieniądze.

– W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowych stawek wynagrodzenia określonych w ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 17.08.2016  roku pozycja 1265) w znaczący sposób zmieniły się zasady i koszty funkcjonowania ochrony. Spowodowany tą regulacją wzrost kosztów został ograniczony w ten sposób, że od dnia 1.01.2017r. dotychczasowy usługodawca założył spółkę celową do obsługi osiedla, przez co nie był liczony podatek VAT od usługi dla nowego podmiotu. Jednakże w końcu miesiąca czerwca umowa na ochronę została wypowiedziana przez usługodawcę. Bezpośrednią przyczyną jest likwidacja spółek celowych w związku z prowadzoną polityką uszczelniania wpływów z podatku VAT – tłumaczą zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Dla wspólnot oznacza to wzrost kosztów ochrony z 30 na 42 zł od lokalu. Ma on nastąpić od 1 sierpnia. W związku z tym zarządy wspólnot zwróciły się do właścicieli lokali z prośbą o wyrażenie opinii poprzez głosowanie nad propozycją zmian w wysokości zaliczki na koszty ochrony.

– W przypadku przyjęcia zaproponowanej zmiany można będzie zachować dotychczasowy sposób monitoringu wjazdu i wyjazdu oraz ochrony osiedla. Nieprzyjęcie powyższego może spowodować wzrost kosztów eksploatacji ciągów jezdnych (ryzyko przejazdu przez osiedle obcych samochodów, w tym ciężarowych i związane z tym niszczenie kostki brukowej) oraz konieczność ewentualnej zmiany liczby i godzin pracy pracowników ochrony, jak również przeorganizowanie istniejących posterunków – tłumaczą.

Jak okazuje się, część mieszkańców nie jest zadowolona z propozycji podniesienia stawki, natomiast inni z jakości pracy ochroniarzy.

– Było 20, niedawno wskoczyło 30, teraz 42. O ile 20 zł za pozory ochrony jest kwota adekwatna, to 42 a 60 to już żadna różnica a efekty pracy znaczne. Ja bym była za przedstawieniem nam stawek ochrony z prawdziwego zdarzenia – napisała p. Iwona.

– Ja bym w ogóle zlikwidował tą ochronę. Teraz i tak wjeżdża kto chce, wyjeżdża kto chce. Okradali rok temu piwnice? Zlikwidować, a jak po pół roku okaże się, że to był zły pomysł, bo ze Złotej Renety zrobi się trasa szybkiego ruchu, zawsze można zatrudnić ochronę, taką z prawdziwego zdarzenia, a nie taką popierdułkę – dodał p. Michał.

Jabłonna Dla Mieszkańców