Podstawówka w Jabłonnie z nowym dyrektorem

Jolanta Braun została nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Jeszcze do niedawna pracowała na podobnym stanowisku w gimnazjum w Rumi, skąd jednak odeszła w kontrowersyjnych okolicznościach. Pojawiają się głosy, że była dyrektor jabłonowskiej podstawówki może jeszcze wrócić na swoje stanowisko.

W poprzednim miesiącu odbył się nabór, którego celem było wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Jabłonnie. Komisja konkursowa wybrała J. Braun. W konkursie wystartowało jeszcze dwóch kandydatów.

– Nie jestem upoważniony do przesłania informacji o tym kto oprócz Pani Jolanty Braun wziął udział w konkursie. Natomiast potwierdzam, o czym informujemy na stronie internetowej, że na konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Jabłonna wpłynęły 3 kandydatury – mówi Michał Smoliński, kierownik Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Jak nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, komisja oceniła również kandydatury Krzysztofa Śliwińskiego, byłego naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy oraz Beaty Szott, członka Rady Nadzorczej Fundacji Trzciany.

26 sierpnia wójt Jarosław Chodorski zatwierdził wyniki konkursu i powierzył J. Braun stanowisko dyrektora szkoły na 5 lat.

– Nowa dyrektor szkoły ma bogate doświadczenie w zakresie przygotowania pedagogicznego i zarządzania w oświacie. Przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora gimnazjum a przez 17 lat funkcję wicedyrektora szkoły podstawowej. Jest nauczycielem z 36-letnim stażem pedagogicznym. Ukończyła liczne kursy i warsztaty doskonalące. Jest ekspertem z listy MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy – urzędnicy opisują nową dyrektor.

J. Braun jeszcze do niedawna pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rumi. Z pracą pożegnała się w kontrowersyjnych okolicznościach. Doszło nawet do tego, że grupa mieszkańców i nauczycieli protestowała w jej sprawie podczas posiedzenia radnych. Powód? Pod koniec maja odbył się konkurs na stanowisko dyrektora wspomnianego gimnazjum. Komisja konkursowa większością głosów wskazała J. Braun, ale zanim kandydatka została oficjalnie zatwierdzona, wybory zostały zakłócone. Na salę wtargnęła osoba, która zaczęła wykrzykiwać wulgarne hasła pod adresem władz miasta i członków komisji konkursowej. W związku z tym burmistrz Rumi unieważnił konkurs.

Następnie ogłoszono drugi konkurs. Oprócz J. Braun, wystartowała kolejna kandydatka, która otrzymała większość głosów, ale zabrakło jej jednego głosu do bezwzględnej większości. Burmistrz podjął decyzję, że nowym dyrektorem zostanie nie J. Braun, tylko jest kontrkandydatka. Wówczas rozpoczęły się protesty nauczycieli i mieszkańców, którzy byli zdania, że to dotychczasowa dyrektor powinna pełnić tę funkcję.

Mimo że jabłonowska podstawówka ma nowego dyrektora, nadal nie wiadomo jak zakończy się sprawa Agaty Gołowicz, która pełniła tę funkcję w poprzednich latach. Podczas sierpniowego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu radny Arkadiusz Syguła zapytał wójta, kto zapłaci odszkodowanie, jeśli A. Gołowicz zostanie przywrócona na swoje stanowisko. Radny także zwrócił uwagę, że A. Gołowicz od maja nie wypłacano kilku składników pensji.

– Jeśli będą odsetki, to myślę panie wójcie, że nie będzie płacić tego podatnik, tylko ten, który jest temu winny – ocenił A. Syguła.

Jabłonna Dla Mieszkańców