Podpisano umowy na wod-kan. Drożej o ponad 15 mln złotych

Wójt Chodorski podpisał dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Obie inwestycje będą kosztować łącznie blisko 30 mln zł. Początkowo gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel niewiele ponad 14 mln zł, ale urzędnicy nie doszacowali kosztów.

W ramach zadania 5. zostanie wybudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI i Żeligowskiego w Chotomowie. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 kwietnia 2021 roku. Wykonanie zadania będzie kosztować gminę 16.630.830 zł. Według wstępnych szacunków jeszcze kilka tygodni temu urząd planował przeznaczyć na to zadanie 7.263.637,50 zł.

Z kolei w ramach zadania 6. budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym zostanie wykonana w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa i Klonowa w Chotomowie oraz Kolejowa i Przyrodnicza w Dąbrowie Chotomowskiej. Realizacja inwestycji jest przewidziana także na 30 kwietnia 2021 roku. Koszt zadania to 13.363.950 zł. Początkowo urząd planował przeznaczyć na tę inwestycję 6.850.725 zł.

Fot. Jarosław Chodorski