Podatki nie idą w górę

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy przegłosowano stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok. Prawie wszystkie zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Uchwalono preferencyjną stawkę dla firmy, która ma przejąć pola golfowe w Rajszewie.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków nadal będzie wynosił 0,78 zł od 1 m² powierzchni. Wyjątkiem będą grunty wykorzystywane na pola golfowe – 0,40 zł od 1 m² powierzchni. Preferencyjna stawka ma być ukłonem w kierunku firmy, który zamierza przejąć udziały od spółki NMD, będącej największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

W trakcie dyskusji jeden z radnych zapytał skarbniczkę, jaką pewność ma gmina, że nowy właściciel spłaci zaległości wraz z odsetkami, które powstawały w ostatnich latach.

– Pewności oczywiście nie mamy, ponieważ nie posiadamy podpisanego porozumienia w kwestii spłaty zaległości – mówiła na ostatniej sesji Beata Stolarska, skarbnik gminy. – Dostaliśmy pismo informacyjne z banku, że ta firma ma przydzieloną linię kredytową, po czym wysłaliśmy informację, jakie zaległości ma obecny właściciel. Na podstawie tej informacji bank będzie rozdzielał długi – tłumaczyła.

Gmina liczy, że nowy właściciel spłaci od 1.700.000 zł do 2.100.000 zł powstałych zaległości.

Zmianie uległa stawka od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – w 2016 roku będzie wynosić 0,35 zł od 1 m² powierzchni.

Nie podniesiono stawek od budynków lub ich części m.in. mieszkalnych (0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej) i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (19,91 zł od 1 m² powierzchni użytkowej).

DS