PINB zamyka przedszkole w Chotomowie!

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą Gminie Jabłonna opróżnienie w całości budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie. Pracownicy i dzieci będą musieli opuścić przedszkole w terminie 3 miesięcy od kiedy decyzja stanie się prawomocna.

Dziś do Urzędu Gminy Jabłonna wpłynęła decyzja nakazująca opróżnienie w całości budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie. PINB zarządził również umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz o zakazie jego użytkowania i wykonanie zabezpieczeń w celu usunięcia wspomnianych zagrożeń oraz wygrodzenie budynku taśmą ostrzegawczą.

Dzieci oraz pracownicy będą musieli opuścić przedszkole w terminie 3 miesięcy od daty kiedy decyzja stanie się ostateczna. Gmina może odwołać się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni.

– Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, do chwili opróżnienia budynku należy bezwzględnie, codziennie monitorować stan techniczny obiektu a w przypadku opadów śniegu bezzwłocznie (również w dni wolne od pracy) odśnieżać dach tego obiektu – informuje Jerzy Grzegorzewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Gmina Jabłonna opublikowała dziś informację w sprawie decyzji PINB.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem decyzji w sprawie Gminnego Przedszkola w Chotomowie, wydanej dnia 24.11.2017 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podjąłem decyzję o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

Uwzględniając postulaty rodziców uczestniczących w spotkaniach w dniach 15 i 20 listopada w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, będę wnioskował o zwołanie sesji w najbliższy czwartek 30 listopada 2017 r. o godzinie 17:00.

Do złożenia wniosku o zwołanie sesji wymagane jest załączenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową. W związku z tym, wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej zostanie złożony w poniedziałek.

Ze względu na duże i zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej sprawą Przedszkola Gminnego w Chotomowie, zdecydowałem o publikacji decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Jarosław Chodorski
Wójt Gminy Jabłonna

Przypomnijmy, że podczas spotkania w przedszkolu, które odbyło się 15 listopada jeden z rodziców zapytał wójta, co stanie się jeśli już za 3 miesiące nie można będzie korzystać z przedszkola. Wójt zapewnił, że jeśli gmina będzie dbała o dach, można będzie eksploatować budynek jeszcze do przyszłego roku. Jeżeli jednak PINB podejmie decyzję o zamknięciu przedszkola, J. Chodorski nie przygotował innego rozwiązania aniżeli budowa kontenerowego przedszkola.

W przypadku budowy przedszkola kontenerowego dzieci najwcześniej będą mogły zostać do niego przeniesione we wrześniu 2018 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców