PINB sprawdzi przedszkole w Chotomowie

Radny Krzyżanowski wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastowe powołanie komisji, której celem będzie ocena stanu technicznego budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie. Wójt Chodorski przez kilka miesięcy nie ujawniał wyników ekspertyzy, która wskazuje, że przedszkole nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Mimo że od 29 maja Urząd Gminy posiada ekspertyzę techniczną stanu technicznego Przedszkola Gminnego w Chotomowie, Jarosław Chodorski poinformował o jej wynikach dopiero pod koniec października. Według ekspertyzy zleconej przez urząd – na wniosek dyrektora przedszkola – budynek powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania, ponieważ jego stan techniczny jest alarmujący.

– W związku z bulwersującymi informacjami o ukrywaniu raportu dotyczącego stanu technicznego budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie, wystosowałem pismo do PINB, a więc właściwej instytucji zajmującej się weryfikacją stanu technicznego budynków użyteczności publicznej – mówi radny Adam Krzyżanowski.

W piśmie z 26 października radny wniósł o natychmiastowe powołanie komisji, której celem będzie ocena stanu technicznego budynku pod względem zachowania bezpieczeństwa w czasie jego użytkowania.

– Z ekspertyzy jasno wynika, że zreferowane pomiary odkształceń drewnianych elementów konstrukcyjnych (wielkość odkształceń 60-80 mm) jak i ocena  opisowa, nakazują bezzwłoczne podjęcie decyzji w zakresie dalszego użytkowania w/w obiektu. Należy nadmienić, iż wbudowane elementy drewniane ok. 20 lat temu, przez kilka lat były magazynowane na placu budowy bez zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych a zwłaszcza opadów deszczu i śniegu. W czasie dyskusji (na sesji Rady Gminy – red.) podnieśliśmy, że mimo wielokrotnych interpelacji radnych i zapytań mieszkańców w latach ubiegłych o stan obiektu – byliśmy zapewniani o jego względnie dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne jego użytkowanie. Po zapoznaniu się z ujawnioną przez wójta ekspertyzą techniczną budynku przedszkola oraz podjętymi działaniami przez wójta i pracowników, wyraziliśmy głębokie  zaniepokojenie i swoją
dezaprobatę oczekując na przedłożenie jasnego i czytelnego programu działań naprawczych – napisał we wniosku do PINB radny Krzyżanowski.

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Agnieszka Marciniak, przewodnicząca Rady Rodziców przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie stwierdziła, że rodzice są przerażeni, iż ekspertyza nakazuje zamknięcie budynku. Warto dodać, że w chotomowskim przedszkolu uczy się 173 dzieci.

– Z ekspertyzy wynika, że to, że budynek jest w katastrofalnym stanie, nie wydarzyło się wczoraj. Kto robił przeglądy? Kto je podpisywał? Czemu przez tyle lat nic z tym nie zrobiono? – pytała A. Marciniak.

Już wcześniej Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy zauważył, że zgodnie z przepisami powinna być prowadzona książka obiektu budowlanego, tj. przedszkola i tym samym co roku powinien być wykonywany jego przegląd, co byłoby odnotowane wpisami we wspomnianej książce. Przewodniczący zastanawiał się, czy skoro rok, dwa czy trzy lata temu nikt nie informował, że budynek jest w tak katastrofalnym stanie, to czy jego obecny stan jest tak zły jak opisano w ekspertyzie zleconej przez urząd. To – na wniosek radnego Krzyżanowskiego – sprawdzi PINB.

Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na natychmiastowy remont przedszkola przy ul. Żeligowskiego. Zostały one przesunięte z zadania dotyczącego opracowania projektu przedszkola kontenerowego, które wójt chciałby postawić w najbliższych latach przy ul. Piusa w Chotomowie.

– Poprzez wykonanie naprawy możemy zabezpieczyć się przed wydaniem od 3,5 do 4,5 mln zł na budowę przedszkola kontenerowego, które funkcjonowałoby przez 2 albo 3 lata – zauważył radny Krzyżanowski.

– Mamy już jedno tekturowe przedszkole. Budowanie kolejnego przedszkola tekturowego za kilka milionów złotych jest totalnym nieporozumieniem i nonszalancją finansową – przyznał radny Mariusz Grzybek.

Rezygnacja z budowy przedszkola kontenerowego nie oznacza, że w Chotomowie nie powstanie nowe przedszkole. Radni zaproponowali, aby w przeciągu 2-3 lat wybudować przedszkole na terenie przy CEKS. Do tego czasu natychmiastowy remont budynku przy ul. Żeligowskiego umożliwiłby dzieciom i pracownikom bezpieczne korzystanie ze wspomnianego obiektu.

Jabłonna Dla Mieszkańców