Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Jabłonna

Już 17 czerwca na boisku  przy kościele w Jabłonnie odbędą się Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Jabłonna. W zawodach wystartują amatorskie drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 2009 i młodsi oraz rocznik 2008 i 2007. Dziś rozpoczęły się zapisy. Udział w zawodach jest bezpłatny.

– Zapraszamy do udziału w Piłkarskich Mistrzostwach Gminy Jabłonna, które odbędą się w niedzielę, 17 czerwca na boisku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: I Kategoria – klasy I i II szkoły podstawowej, czyli rocznik 2009 i młodsi oraz II Kategoria – klasy III i IV szkoły podstawowej, tj. rocznik 2008 i 2007. Początek turnieju przewidziany jest na godzinę 9.00. Zapraszamy dzieci, rodziców i wszystkich mieszańców do wspólnego kibicowania. Niech atmosfera Mistrzostw Świata w Rosji udzieli nam się na szkolnym boisku w Jabłonnie – informuje Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna.

Drużyny zagrają systemem 5+1 (zawodnicy z pola plus bramkarz). Zespół może liczyć do 10 zawodników. Na zgłoszenia drużyn organizatorzy czekają do 14 czerwca. Zgłoszenia można kierować mailowo pod adres: turniejspgj@wp.pl przesyłając listę zawodników, nazwę drużyny, rocznik chłopców lub dziewczynek oraz dane opiekuna wraz z numerem telefonu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 519406196.

Regulamin Piłkarskich Mistrzostw Gminy Jabłonna:

1. System rozgrywek

1. System rozgrywek składa się z fazy grupowej oraz fazy pucharowej. Dany turniej w zależności od ilości zgłoszonych drużyn będzie podzielony na grupy. Po wygaśnięciu terminu na zgłoszenia drużyn informacja co do kształtu grup oraz szczegółowy grafik turnieju zostanie rozesłana do wiadomości opiekunów drużyn. Ograniczenie ilościowe drużyn obejmuję po 10 ekip w każdym z dwóch roczników.

2. Drużyny  rozegrają mecze w grupach w systemie każdy z każdym bez meczów rewanżowych,  według terminarza. Następnie rozegrają mecze w fazie pucharowej w formule: mecz o 7 miejsce, półfinały, mecz o 5 miejsce, mecz o 3miejsce, finał.

3. Punktacja w meczach:
Zwycięstwo: 3 pkt.
Remis: 1 pkt,.
Porażka: 0 pkt.

4. W przypadku remisu w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych, finału zadecyduje konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami: 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego.

5. Po rozegraniu wszystkich meczów w grupie ustalone zostaną miejsca poszczególnych drużyn.

5.1 Najwyżej będą drużyny które zbiorą największą ilość punktów.

5.2 W przypadku równej ilości pkt. O zajęciu wyższego miejsca decyduje w kolejności:
– mecz między zainteresowanymi drużynami,
– bilans  bramkowy,
– większa ilość bramek strzelonych,
– mniejsza ilość bramek straconych

W przypadku gdy wszystkie z powyższych statystyk będą równe, o pozycji drużyny w tabeli zadecyduje konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego rzutu karnego.

5.3 W przypadku sytuacji, w której więcej niż dwie drużyny posiadają taką samą ilość punktów utworzona zostanie mała  tabelka i wzięte pod uwagę będą wyłącznie mecze zainteresowanych drużyn.  Dalsze postępowanie zgodnie z pkt. 5.2

6. Czas gry –  Mecze w turnieju trwają 1 raz 12 minut.

2. Uczestnictwo

1.Podstawowe zasady uczestnictwa.

1.1 Do turnieju można zgłosić ograniczoną liczbę zawodników – 10 zawodników w jednej drużynie.

1.2 Skład zgłoszony przed pierwszym meczem jest składem ostatecznym.

1.3 W zgłoszonej drużynie mogą występować zawodnicy w jednej z dwóch kategorii wiekowej
a) rocznik 2009 i młodsi
b) rocznik 2008 i 2007

1.4 Każdy zawodnik podczas turnieju musi posiadać dokument potwierdzający jego wiek. W przypadku wątpliwości organizatora lub trenera innej drużyny organizator ma prawo poprosić o dokument do wglądu i wydać ostateczną opinię wieku zawodnika.

2. Barwy, stroje, obuwie uczestników.

2.1 Każda z drużyn zobowiązana jest posiadać jednolity komplet strojów, w skład którego wliczają się: koszulka, spodenki, getry.

2.2 Bramkarz powinien mieć odróżniający od reszty zespołu strój, a w przypadku krótkich spodni, getry mogą być tego samego koloru co drużyna.

2.3 W przypadku gdy 2 drużyny posiadają taki sam kolor strojów, organizatorzy dysponują znacznikami, a gospodarz ma obowiązek nałożyć znaczniki na polecenie sędziego.

2.4 Decyzję o nałożeniu znaczników podejmuję sędzia.

2.5 Zawodnik biorący udział w turnieju, musi posiadać obuwie sportowe. Odpowiednie do nawierzchni. Boisko trawiaste.

3. Przepisy i zasady gry, nagrody

1.Skład, zmiany.

1.1 Na placu gry może się znajdować maksymalnie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz).

1.2 Obowiązują zmiany lotne (hokejowe), w przerwie w grze, w wydzielonej strefie.

1.3 Bramkarz musi wyróżniać się strojem od zawodników z pola

1.4 Dozwolone jest by zawodnik z pola zamienił się w trakcie meczu z bramkarzem, warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie sędziego a nowy bramkarz musi posiadać odróżniający strój od zawodników z pola.

1.5  Zawodnikowi nie wolno nosić elementów ozdobnych (szczególnie zegarków, bransolet i biżuterii), stanowiących zagrożenie dla niego samego lub innych zawodników.

1.6 Zalecane jest użycie ochraniaczy.

2.Podstawowe zasady gry.

2.1 Bramkarz wznawia piłkę nogą lub ręką, po wznowieniu od bramki musi ona opuścić pole karne.

2.2 Czas wykonania wznowienia przez bramkarza to 10 sekund.

2.3 Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z ręki przez bramkarza.

2.4 Auty wykonywane są wyłącznie nogą, a zawodnik przeciwnej drużyny może być nie bliżej niż 3 metry od piłki. Zawodnik wprowadza piłkę i nie może zdobyć bezpośrednio bramki.

3. Zakazy i kary.

3.1 Zakazuje się używania wulgarnego języka zarówno zawodnikom jak i trenerom.

3.2 Obowiązujące kary:
– Sędzia może nałożyć karę indywidualną w postaci wykluczenia czasowego z gry tzw. (kary minutowe) za przewinienia 2,5,10 minut.
– Za brutalne, zbyt agresywne lub nieprofesjonalne i niezgodne z ideą fair play przewinienia, sędzia może ukarać karą indywidualną wykluczającą z gry. W zależności od przewinienia, sędzia informuje trenera o takiej karze oraz informuje, czy zawodnik może wrócić do gry w następnym meczu turniejowym.

3.3 W przypadku gdy zawodnik otrzymał indywidualną karę wykluczenia, nie może grać już do końca spotkania (drużyna gra w osłabieniu).

4. Kary drużynowe.

4.1 W przypadku niestawienia się drużyny na boisko o czasie, konsekwencją będzie przyznanie drużynie przeciwnej walkowera 3:0.

5.W przypadku niejasności i niewymienionych przepisów stosuje się bieżący regulamin rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, bieżące przepisy FIFA oraz bieżące Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej.

6. Nagrody

6.1 Nagrody drużynowe w postaci medali i pucharów zostaną przyznane za I, II i III miejsca.

6.2 Nagrody indywidualne zostaną przyznane dla: króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika turnieju.

Regulamin jest zatwierdzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna