Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu Legionowskiego. Pożegnano ustępujący skład, a w pracę starostwa wprowadzono nowy.

Nowo wybrany Zarząd Powiatu spotkał się w składzie: starosta legionowski, Jan Grabiec, wicestarosta legionowski, Robert Wróbel, Anna Gajewska, Zbigniew Garbaczewski, skarbnik starostwa, Dorota Łyszkowska, sekretarz starostwa, Artur Borkowski.

W spotkaniu wzięli udział również członkowie ustępującego zarządu poprzedniej kadencji: Janusz Kubicki, Andrzej Szczodrowski i Waldemar Jaroń. Przypominamy, że Zbigniew Garbaczewski został wybrany do Rady Powiatu głosami mieszkańców gm. Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców, Fot. Powiat Legionowski