Na Pięknej potrzebny asfalt

Od lat mieszkańcy tzw. Górek narzekają na stan nawierzchni na końcowym odcinku ul. Pięknej w Chotomowie. – Uzupełnianie ubytków tutaj nic nie daje, trzeba położyć asfalt – interweniuje Piotr Trzaskoma, mieszkaniec gm. Jabłonna.

Drogi w Chotomowie często są w katastrofalnym stanie. Szczególnie zimą czy wiosną mogą przekonać się o tym piesi bądź kierowcy przemieszczający się ul. Piękną na odcinku wykonanym z destruktu. Ostatni raz większe roboty odbywały się tam w 2012 roku. Od tamtego czasu żaden z wójtów nawet nie pomyślał, żeby wpisać tę ulicę do zadań inwestycyjnych.

– Od kilku lat, praktycznie od momentu wykonania destruktu, występują uszkodzenia w tej drodze. Mimo że jest to uczęszczany odcinek, w budżecie gminy nie ma pieniędzy na jego naprawę. Zimą, kiedy jest ślisko, łatwo o uszczerbek na zdrowiu, także kierowcy muszą uważać, żeby nie zniszczyć swoich samochodów. Łatanie dziur tutaj nic nie da, trzeba położyć asfalt – mówi nam Piotr Trzaskoma.

Mieszkaniec gm. Jabłonna dodaje, że największe szkody spowodował ciężki sprzęt, który pracował w okolicy przy instalacji ekranów dźwiękochłonnych. Według P. Trzaskoma gmina nie starała się o odszkodowanie od kolei.

Urząd Gminy tłumaczy, że nawierzchnia z destruktu na ul. Pięknej nie posiada podbudowy i dlatego jest narażona na spękania i ubytki. Destrukt został bowiem ułożony bezpośrednio na istniejącej drodze gruntowej.

– Nie tylko ciężki sprzęt powoduje ubytki, ale również zwykłe samochody osobowe. Ubytki w jezdniach to problem, który szczególnie uwydatnia się o tej porze roku. Nie wystąpiono do kolei w sprawie naprawy nawierzchni – dodaje Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Jak udało się nam ustalić, gmina nie planuje w tym roku wykonania przebudowy wspomnianego odcinka ul. Pięknej.

– Warto również przypomnieć, że Komisja Budżetowa opiniując projekt budżetu na 2017 r. zdjęła środki w budżecie przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 485 000 zł i zostawiła kwotę w wysokości 165 000 zł – informuje M. Smoliński.

Jabłonna Dla Mieszkańców