Pani skarbnik żegna się z urzędem

Beata Stolarska po ponad 11 latach pracy jako skarbnik żegna się z Urzędem Gminy Jabłonna. W najbliższy poniedziałek Rada Gminy – na wniosek wójta Chodorskiego – odwoła ją z zajmowanego stanowiska. Prawdopodobnie to nie koniec zmian w jabłonowskim urzędzie.

W najbliższy poniedziałek odbędzie się IV sesja Rady Gminy Jabłonna. Jednym z punktów będzie podjęcie uchwały w sprawie odwołania Beaty Stolarskiej, skarbnika gm. Jabłonna z zajmowanego stanowiska.

Zgodnie z prawem skarbnik może zostać odwołany tylko za zgodą rady. Wójt Jarosław Chodorski – ze względu na konflikt z B. Stolarską – nosił się z zamiarem zmiany skarbnika już w poprzedniej kadencji, ale jednak nie złożył w tej sprawie oficjalnego wniosku. Powód? Przeciwko sobie miał praktycznie całą radę, więc próba odwołania B. Stolarskiej nie miałaby jakichkolwiek szans powodzenia. Całkiem inaczej sytuacja wygląda w tej kadencji – wójt ma za sobą 11 radnych na 15 i tylko kataklizm musiałby spowodować, że w poniedziałek radni nie zagłosują za odwołaniem B. Stolarskiej.

B. Stolarska jest skarbnikiem gm. Jabłonna od 2007 roku.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, rozważana jest również zmiana na stanowisku wicewójta. Funkcję tę pełni od 2015 roku Marcin Michalski. W kuluarach krążą nazwiska dwóch kandydatów, którzy mogliby zająć jego stanowisko.

Daniel Szablewski