Pamiętaj o wniosku 500+. GOPS: data wypłaty uzależniona od daty otrzymania środków z budżetu wojewody

30 września mija termin składania wniosków o przyznanie świadczenia z rządowego programu „Rodzina 500+” na nowych zasadach, tj. z wyrównaniem od lipca br. Osobom, które złożą wnioski po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. GOPS zapewnia, że nie będzie „przetrzymywać” środków, które otrzyma z państwa na wypłatę 500+.

Warto pamiętać, że decyzje wydane w okresie świadczeniowym 2018/2019 obowiązują do 30 września i nie będą przedłużane automatycznie. W przypadku osób, które po 1 lipca 2019r. złożyły wnioski jedynie na pierwsze dzieci, konieczne jest również złożenie wniosków na drugie i kolejne dzieci. Aby nie przepadło świadczenie za październik, wnioski muszą być złożone do 31.10.2019 r. (mogą być składane papierowo lub elektronicznie).

– Jeśli chodzi o wypłaty, to aktualnie nie posiadamy harmonogramu wypłat świadczenia 500+. Data wypłaty jest uzależniona od daty otrzymania środków z budżetu wojewody. Nie ma określonego terminu wpływu do budżetu gminy środków na wypłaty 500+. Środki przychodzą w kilku transzach – informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

– Nie „przetrzymujemy” pieniędzy na koncie, aż zgromadzimy niezbędne środki na wypłaty dla wszystkich świadczeniobiorców, wypłaty często są w różnych terminach. Może też zdarzyć się sytuacja, że niektórzy mieszkańcy w danym miesiącu otrzymają świadczenie wcześniej, a niektórzy później. Świadczenia za dany miesiąc będą przekazywane najpóźniej do końca tego miesiąca – dodaje GOPS.

fot. Urząd Wojewódzki