Odchodzi SITA, przychodzi MPK. Co z naszymi odpadami?

Prawdopodobnie MPK z Ostrołęki od lipca zastąpi firmę SITA Polska i będzie odpowiedzialne za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jabłonna. Mieszkańców będzie obsługiwać przedsiębiorstwo, z którym bez żalu rozstaje się Legionowo.

Urząd Gminy ogłosił na początku poprzedniego tygodnia wyniki tzw. przetargu śmieciowego. Oferty złożyło pięć firm, a najniższą cenę przedstawiło MPK Pure Home z Ostrołęki (4.073.846,40 zł). Od dnia ogłoszenia wyników postępowania przetargowego, wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Według specyfikacji przygotowanej przez urząd, umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2015 roku do końca czerwca 2017 roku.

Do tej pory gm. Jabłonna obsługiwała SITA Polska, która jednak w tym przetargu zaproponowała mniej korzystną cenę – 5.395.740, 48 zł. Co ciekawe, była to wyższa oferta niż dwa lata temu jeszcze przy poprzedniej umowie, kiedy SITA Polska otrzymała za swoje usługi 4.428.794,88 zł.

Według osób dobrze poinformowanych w temacie „śmieciowym”, obecnie na rynku pojawia się niepokojąca tendencja. Przetargi wygrywają firmy, które oferują znacznie niższe ceny niż do tej pory. To budzi obawy niektórych gmin. Czy zatem jabłonowski urząd jest przygotowany na to, że MPK Pure Home może nie podołać zadaniu i czy w związku z tym szerzej nieznana firma została prześwietlona między innymi pod kątem płynności finansowej i ryzyka ogłoszenia bankructwa?

– MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa nie jest nieznaną firmą. Spółka powstała w wyniku przekształcenia na podstawie art. 551, 562 oraz 563 i 568 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki MPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostrołęce w Spółkę Komandytową pod firmą MPK PURE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na podstawie uchwały o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podjętej w dniu 11 lutego 2015 roku. Więcej o firmie na http://www.mpk.net.pl. Informacja o kryteriach wyboru, dokumentach i warunkach, jakie musi spełnić firma znajdują się w pliku z załącznika (ogłoszenie_SIWZ 2015.pdf) – odpowiedział na naszego maila Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Postanowiliśmy poszukać na własną rękę informacji na temat MPK z Ostrołęki. Jak okazało się, ta firma przez dwa lata obsługiwała Legionowo. Jednak od lipca zostanie zastąpiona przez przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami. MPK Pure Home zażyczyło sobie ponad 132.100 zł miesięcznie więcej niż konkurent, który przedstawił najniższą cenę. Firma z Ostrołęki złożyła odwołanie od przetargu.

– Jestem trochę zaskoczony, że firma, co prawda pod koniec umowy, ale jednak, mówiąc kolokwialnie, „daje ciała”. Bo przecież obecnie kwestionuje ona wyniki przetargu. Tym bardziej przekonuje nas to, że na tym etapie dokonaliśmy dobrego wyboru i liczymy na to, że od początku lipca śmieci będzie odbierać już nowa firma – skomentował dla Gazety Miejscowej Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

W ostatnich tygodniach MPK nieterminowo odbierał odpady wielkogabarytowe, nie pomagały również słane upomnienia. Jak podaje Gazeta Powiatowa, MPK z Ostrołęki miała też problemy z terminowym odbiorem odpadów zielonych w Legionowie, co miało być spowodowane zbyt małą kadrą i liczbą śmieciarek. Według gazety poślizgi w odbiorze wszelkich odpadów występują także w gm. Nieporęt, gdzie MPK nawiązało współpracę na początku roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców