Odbiór popiołu po nowemu

Jak informuje Urząd Gminy, 1 grudnia zmienił się sposób odbioru popiołu z palenisk domowych. Firma odbierająca odpady z terenu Gminy Jabłonna dostarcza specjalne worki na popiół i pozostawia je na pojemnikach.

– Popiół będzie odbierany zgodnie z dotychczasowym harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych dla danego rejonu tylko w dostarczonych workach ustawionych obok pojemników. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów – dodają urzędnicy.

Worki na popiół będą również dostępne w Urzędzie Gminy Jabłonna w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w pokoju nr 32.

Jabłonna Dla Mieszkańców