Obligacje załatają dziurę budżetową

Gmina Jabłonna zamierza wyemitować obligacje komunalne, by ratować swój budżet. W ten sposób samorządowcy pozyskają 42 miliony złotych. Radni poparli propozycję wójta, chociaż nie obyło się bez wątpliwości. – Kolejna rada i kolejny wójta zaczną pracę od tego, że będą musieli spłacać nasze ogromne długi – mówiła radna Aneta Mrozek.

W porządku ostatniej sesji Rady Gminy znajdował się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji gminy Jabłonna. Wójt Jarosław Chodorski zaproponował radnym wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 42 mln zł.

– Gmina Jabłonna ma przed sobą bardzo ambitne zadania inwestycyjne. Żeby można było sfinansować, potrzebne są środki zewnętrzne – tłumaczyła Marta Wojtachnio, skarbnik gminy, wskazują, że niezbędnymi środkami zewnętrznymi będą obligacje.

Zgodnie z uchwałą środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu tegorocznego budżetu. Obligacje zostaną wykupione przez gminę w latach 2021-2036.

– Emisja obligacji nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym bankiem. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 6M i marży banku – czytamy w uzasadnieniu do uchwały przygotowanej przez Martę Wojtachnio, skarbnik gminy.

Emisja obligacja poprawi teraźniejszą sytuację gm. Jabłonna, ponieważ ta nie byłaby w stanie zrealizować tegorocznych inwestycji bez wspomagania się pieniędzmi uzyskanymi z obligacji. Powód? Obecnie urząd może przeznaczyć na inwestycje jedynie ok. 11,5 mln ze środków własnych i ok. 25 mln w ramach dotacji – brakuje zatem 42 mln zł, żeby wykonać zadania zapisane w budżecie.

– Wykup obligacji rozłożony jest do 2036 roku. Z czego spłata w latach naszej kadencji, gdzie zakładam, że będziemy jeszcze przez 10 lat, jest najniższa. Wygląda to tak, że odsuwamy odpowiedzialność spłaty obligacji na kolejne kadencje. Będziemy rozliczani z tego w ten sposób, że rada uchwaliła, zostawiła, po czym kolejna rada i kolejny wójta zaczną pracę od tego, że będą musieli spłacać nasze ogromne długi – stwierdziła radna Aneta Mrozek.

Skarbnik poinformowała, że spłaty zobowiązań będą nieodczuwalne dla gm. Jabłonna.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową coroczne spłaty obligacji będą realizowane do 2036 roku. M.in. w 2021 roku planowane jest przeznaczenie na ten cel 2.873.000 zł, a w 2035 roku – 6.550.000 zł.