Nowe zasady przygotowania do bierzmowania

Polscy biskupi opracowali nowy dokument dotyczący przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ujednolica on zasady obowiązujące w całej Polsce oraz podkreśla związek z parafią zamieszkania. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni.

Wytyczne dotyczące przygotowania do bierzmowania zawierają w sześciu punktach najważniejsze aspekty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym biskupi ukazują również wskazówki organizacyjne. Dokument określa, jak na terenie całej Polski powinno przebiegać przygotowanie do bierzmowania.

– Wspólnota, świadectwo i dojrzałość – to charakterystyczne cechy przygotowania do sakramentu bierzmowania – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

– Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione  – czytamy w dokumencie.

Biskupi podkreślają rolę rodziców w towarzyszeniu młodzieży podczas przygotowania do bierzmowania. Stąd w ciągu całego cyklu przygotowań wskazują na potrzebę przynajmniej pięciu spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

– Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii – tłumaczą biskupi.

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być – jak wskazuje dokument – rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.

Podkreśleniem związku bierzmowania z sakramentem chrztu jest też zachęta do zachowania imienia chrzcielnego.

– To okazja do bliższego poznania patrona, który towarzyszy nam często od pierwszych chwil życia – podkreśla Rzecznik Episkopatu.

Zmiana – jak czytamy w dokumencie – byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim.

– W związku ze zmianami w systemie edukacji, okres wdrażania wszystkich etapów przygotowania do bierzmowania powinien obejmować – trzy klasy – VI, VII i VIII. Samo zaś przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej” – wyjaśniają biskupi.

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.

Źródło: BPKEP / fot. Mazur – Episkopat.pl