Nowe laptopy dla radnych

43,5 tysiąca złotych wyda Urząd Gminy na zakup nowych laptopów dla jabłonowskich radnych. – Pewien sprzęt jest już wysłużony i dla dobra wszystkich należy go zmienić – twierdzi przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński.

Wójt i radni zdecydowali o tym, żeby za gminne pieniądze kupić nowe laptopy. Radni mają korzystać z nich w swojej pracy. Tablety, które dotychczas mieli radni, zdaniem przewodniczącego rady są już wysłużone i dla dobra wszystkich należy je zmienić.

– Panie wójcie, w ten sposób chce nas pan przekonać do głosowania, tak? – żartował tuż przed głosowaniem nad uchwałą budżetową Wojciech Nowosiński.

Przewodniczący w ten sposób odniósł się do uchwały, która oprócz przeznaczenia środków na zakup laptopów dla radnych, zawierała także m.in. wykreślenie ponad 4 mln zł na inwestycje wodociągowe na terenie gm. Jabłonna.