Niech żyje Polska wolna i niepodległa!

O godzinie 19.00 przed Pomnikiem Pamięci Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945 w Chotomowie rozpoczęły się główne uroczystości patriotyczne na terenie gm. Jabłonna. Nasi mieszkańcy upamiętnili Święto Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia bogatej fotorelacji.

97 lat temu, dokładnie po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tych wydarzeń na terenie całego kraju są organizowane uroczystości patriotyczne. Nie inaczej było w gm. Jabłonna, gdzie główne obchody odbyły się w Chotomowie.

Po mszy świętej w intencji ojczyzny w pobliskim kościele, miał miejsce przemarsz przed pomnik. W jego okolicy pojawiły się setki mieszkańców, a wśród nich młodzież i rodzice z dziećmi. Nie zabrakło okolicznego przemówienia wójta, wojskowej asysty honorowej, apelu pamięci i salwy honorowej 32 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera, jak również oprawy muzycznej w wykonaniu orkiestry OSP Chotomów. Były także poczty sztandarowe wojskowych, strażaków, kombatantów oraz szkół.

W trakcie uroczystości złożono kwiaty przed pomnikiem. Uczyniły to delegacje:
– Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
– 32 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera,
– Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP,
– OSP Chotomów,
– posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka oraz członków i sympatyków PiS w gm. Jabłonna,
– władz Powiatu Legionowskiego,
– wójta,
– Rady Gminy,
– radnych Mariusza Grzybka i Pawła Krajewskiego,
– szkół z Chotomowa,
– sołtysa i Rady Sołeckiej Chotomowa
– sołtysa i Rady Sołeckiej Dąbrowy Chotomowskiej,
– 25 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Brzask” – Hufiec Legionowo,
– mieszkańców Chotomowa.

Jabłonna Dla Mieszkańców