Nie pozwolili na zabranie pieniędzy z Listopadowej

– Nie zgadzam się na zmniejszenie, czyli usunięcie tych środków – powiedział wprost radny Marek Zieliński. Rada Gminy, działając z myślą o mieszkańcach, nie pozwoliła usunąć z budżetu 10 tysięcy złotych przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Listopadowej w Jabłonnie.

Na ostatnią sesję Urząd Gminy przygotował propozycję zmniejszenia o 10.000 zł środków na wykonanie dokumentacji chodnika na ul. Listopadowej. Wójt Jarosław Chodorski przekonywał, że nie ma zgody części mieszkańców na wykonanie projektowania i nie będzie w stanie zrealizować tego zadania. Dodał również, że rozmowy były prowadzone do ostatniej chwili.

– Zasadniczym problemem jest, że w uchwale jest napisane „zmniejszenie”, a nie „przeniesienie”. Zmniejszamy, czyli usuwamy te środki, na co nie zgadzam się. Poznaliśmy projekt budżetu na następny rok i nie ma tam nawet słowa o tej inwestycji. Teraz znowu musimy przeprowadzać bój o te skromne 10.000 zł? Na początku roku w tegorocznym budżecie pojawiły się zadania inwestycyjne, a we wrześniu zostały wysłane zawiadomienia do właścicieli działek. Dlaczego tak się dzieje? – mówił radny Zieliński.

Także jeden z mieszkańców wypowiadał się negatywnie na temat zabrania 10.000 zł z inwestycji na ul. Listopadowej.

– Dopiero we wrześniu były zapytania do mieszkańców. Odebraliśmy to jako celowe działanie, żeby zabrać nam pieniądze – mówił na posiedzeniu Komisji Budżetowej mieszkaniec. 

Wójt tłumaczył, że budżet na 2016 rok jest dopiero w trakcie opracowywania. Radni wiedząc, jakie są oczekiwania mieszkańców i jak ważną inwestycją jest wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Listopadowej w Jabłonnie, postanowili pozostawić 10.000 zł w tegorocznym budżecie. Okoliczni mieszkańcy mogą zatem być pewni, że pieniądze nie przepadną.

Jabłonna Dla Mieszkańców