Nie będzie inwestycji powiatowych

Ani złotówka nie została zaplanowana w tegorocznym budżecie powiatu legionowskiego na inwestycje na terenie gm. Jabłonna. Te zostaną wpisane dopiero, gdy Urząd Gminy zgodzi się je współfinansować.

– Powiat gotowy jest do realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Partyzantów w Chotomowie. Jednak zadanie zostanie wykonane, jeśli gmina zabezpieczy na ten cel wkład własny. Obecnie czekamy na odpowiedź gminy w tej sprawie – informuje Mariusz Kraszewski z Wydziału Promocji i Rozwoju Społecznego w Starostwie Powiatowym.

Jak udało się nam dowiedzieć, starostwo rozważa również remont ul. Piusa XI w Chotomowie na odcinku od ronda do granicy z Legionowem. Wykonanie inwestycji będzie jednak możliwe w przypadku spełnienia dwóch warunków. Jakich? Najpierw gmina musi wybudować wodociąg na wspomnianym odcinku, a następnie zabezpieczyć w budżecie środki na swój udział w projekcie.

Starostwo podkreśla jednocześnie, że w poprzednich latach wydało na inwestycje w gm. Jabłonna ponad 13.000.000 zł. Dodaje też, że decyzja o rozpoczęciu danej inwestycji, zależy przede wszystkim od aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie powiat przewiduje na realizację inwestycji kwotę ok. 16.000.000 zł, na razie jednak ani złotówka nie zostanie spożytkowana na terenie naszej gminy.

Jabłonna Dla Mieszkańców