Nadal nie wiadomo ile będzie kosztował remont

Urząd Gminy już od lipca jest właścicielem będącego w kiepskim stanie budynku na ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. O jego ewentualnych remontach, budowie mieszkań komunalnych i kosztach opowiedziała nam – w imieniu wójta Jarosława Chodorskiego – naczelnik Wydziału Inwestycji.

Coraz więcej czytelników portalu „Jabłonna Dla Mieszkańców” dopytuje, na jakim etapie jest przystosowywanie wspomnianego budynku do powstania nowych mieszkań komunalnych. Mieszkańcy zastanawiają się, kiedy nowe lokale będą już gotowe do użytku. O autorskim pomyśle wójta Chodorskiego dotyczącym zakupu nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej za 1.500.000 zł, a dokładnie o planach modernizacyjnych budynku, opowiedziała nam 10 listopada Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy.

JDM: Kiedy Urząd Gminy rozpoczął analizy dotyczące kwestii modernizacji budynku na ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie i kiedy zostaną one zakończone?
Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji: Analiza modernizacji budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 została rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2015 r. Nie znany jest termin zakończenia analiz.

JDM: Jakie prace remontowe wykona urząd, kiedy to nastąpi i ile będzie kosztować? Proszę o podanie szacunkowych kosztów, jeśli nie są znane inne.
Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji: Nieznany jest zakres, termin i koszt prac remontowych.

JDM: Jakie prace remontowe wykona urząd, kiedy to nastąpi i ile będzie kosztować? Proszę o podanie szacunkowych kosztów, jeśli nie są znane inne.
Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji: Nieznany jest zakres, termin i koszt prac modernizacyjnych, o ile będzie taki potrzebny.

JDM: W jaki sposób gmina zabezpieczy środki finansowe na remonty lub modernizację budynku?
Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji: Nie jest znany zakres prac, tym samym nie jest znany sposób zabezpieczenia środków finansowych.

JDM: Kiedy w budynku na ul. Zegrzyńskiej 1 powstaną nowe mieszkania komunalne lub socjalne?
Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji: Nie jest znany termin powstania nowych mieszkań komunalnych lub socjalnych.

Przyszli lokatorzy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość, ponieważ nie zanosi się na szybkie przystosowanie mieszkań do ich użytku. Przypomnijmy, że urząd przed uzyskaniem zgody od radnych na zakup nieruchomości, nie zdecydował się na zlecenie ekspertyzy budowlanej. Jest to istotne, ponieważ gmina jeszcze przed przyjęciem uchwały dotyczącej zakupu, mogła dowiedzieć się, jakie prace modernizacyjne lub remontowe będzie musiała wykonać i tym same, jakie środki finansowe zarezerwować na ten cel.

Jabłonna Dla Mieszkańców