Nabór wniosków na wymianę kopciuchów 2021

Województwo mazowieckie przystępuje do walki ze smogiem. Zostały już tylko dwa lata na wymianę nieekologicznych źródeł energii. Wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili, Gmina Jabłonna oferuje wsparcie do 8000 złotych na wymianę starego pieca.

Główną przyczyna zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych (takich jak węgiel i drewno) w niskosprawnych domowych piecach. Rocznie, w Polsce, zanieczyszczenie powietrza doprowadza do śmierci ok. 50 000 osób i przyczynia się do powstania wielu przewlekłych i nieuleczalnych chorób. Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową województwa mazowieckiego, na wymianę pieców zostały już tylko niecałe dwa lata (do 31.12.2022 r.). Po tej dacie, za brak pieca spełniającego wymogi ekoprojketu lub niewyposażonego w urządzenia ograniczające emisję pyłów, będzie groziła grzywna w wysokości do 5000 zł.

Jakie piece wymagają wymiany?
Kominki oraz piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3, 4, 5. Od 1 lutego br. rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie na wymianę pieców. Na realizację projektu, w budżecie gminy Jabłonna, zabezpieczono pół miliona złotych.

Kto może otrzymać dotację?
Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym (węglem, miałem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna. Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna. To znaczy, że stary kocioł można wymienić dopiero po załatwieniu wszystkich formalności.

Jak długo trwa nabór wniosków?
Nabór trwa od 1.02.2021 r. do 30.06.2021 r. (decyduje kolejność złożenia wniosku).

Na jakie źródła ciepła można wymienić stary piec?
– opalane paliwem gazowym
– zasilane energią elektryczną
– pompy ciepła

Jaka jest wysokość dotacji?
Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 8 000 zł.

Jakie koszty są kwalifikowane?
– koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła
– koszty budowy przyłącza gazowego w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy
– koszty wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania
– koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej

Czy jest możliwe otrzymanie dotacji na wymianę starych pieców na olej opałowy i gaz?
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski na wymianę pieców i kotłów opalanych paliwem stałym. W przypadku dostępności środków finansowych po 30.06.2021 r. możliwe będzie dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na olej opałowy i gaz, w wysokości do 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż do 3 000 zł. Kotły na olej opałowy i gaz muszą być użytkowane minimum 10 lat i posiadać otwartą komorę spalania.

Jak wygląda harmonogram otrzymania dotacji?
– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jabłonna (dalej UG)
– weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG
– podpisanie umowy z Gminą Jabłonna
– start realizacji przedsięwzięcia, w tym trwała likwidacja starego źródła ciepła i montaż nowego
– po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później niż do 30.10.2021 r., należy złożyć do UG wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. kopie faktur).
– weryfikacja wniosku i wizja lokalna na nieruchomości przez pracowników UG
– wypłata środków na konto wnioskodawcy

Źródło: Urząd Gminy