Na załatwienie urzędowej sprawy poczekasz do zakończenia epidemii

– W ramach działań podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 uprzejmie informujemy, iż całość korespondencji wpływającej do urzędu w formie tradycyjnej (papierowej) podlega 72-godzinnej kwarantannie – przekazuje Urząd Gminy Jabłonna. To jednak nie jedyna zmiana w obsłudze interesantów. Wnioskodawca powinien również liczyć się z tym, że jego sprawa może zostać załatwiona nie w ustawowym terminie, tylko dopiero po ustaniu pandemii koronawirusa.

Kierownictwo urzędu postanowiło w dobie pandemii odciążyć od dotychczasowych obowiązków urzędników i wydłuża czas na rozpatrywanie wpływających spraw.

– (…) na podstawie USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw odpowiedź ulega zawieszeniu – poinformowała jednego z wnioskodawców Mariola Kołdej z Urzędu Gminy Jabłonna.

Urząd powołuje się na art. 15 zzr. Zgodnie, z którym:

Zgodnie z nowelą specustawy koronawirusowej niewydawanie przez urząd decyzji w terminie nie jest karane. Część ekspertów twierdzi, że jest to uzasadnione o tyle, że w czasie epidemii znacznie ograniczone jest działanie urzędów. Jednak zdaniem kolejnych ekspertów skoro nie ma stanu nadzwyczajnego, wątpliwości budzi przyzwolenie na niezałatwianie przez administrację spraw, co nie jest korzystne dla obywateli.