Możemy korzystać z nowego Wydziału Komunikacji

Po 70 dniach remontu starostwo otworzyło nowy Wydział Komunikacji. Teraz obsługa klientów odbywa się w nowoczesnych warunkach.

Przebudowa wydziału, która odbywała się w ostatnich miesiącach, kosztowała prawie 465.000 zł. Wszystkie koszty zostały pokryte z budżetu starostwa. Szacuje się, że wydział obsługuje rocznie ok. 50.000 interesantów w sprawach związanych z pojazdami (szczególnie rejestracja).

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. Starostwo Powiatowe