Międzynarodowy Festiwal Sztuk „Stepnaya Lira”

Anna Czachorowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w drugiej połowie września uczestniczyła w II Międzynarodowym Festiwalu Sztuk w Rosji. Program tego Festiwalu był bardzo bogaty. Uroczyste otwarcie odbyło się w dużej Sali Domu Kulturyw Kubaniu, oddalonego ok. 300 km od Rostowa nad Donem.

Festiwalowi Poetyckiemu towarzyszyły wystawy: fotograficzna (Teodor Kriżka ze Słowacji), malarska (Olga Sztratnikowa), sztuki ceramicznej (Władimir Borisow). Wystąpiły też zespoły wokalno-muzyczne – dziecięce, młodzieżowe i osób dorosłych, działające przy miejscowych Domach Kultury. W kolejnych dniach odbywały się spotkania poetyckiego w miejscowych szkołach oraz bibliotekach szkolnych i publicznych. W każdym miejscu spotkań, autorzy byli witani bardzo serdecznie, chlebem i solą oraz śpiewem w strojach ludowych. Nie zabrakło atrakcyjnych wycieczek m.in. do Chramu w stanitsyNovoivanovkey, na Cordon nad rzekę Yeya (dawna granica rosyjsko-turecka), Muzeum Historyczno-Literackiego w Kubaniu czy Skansenu (chaty kozackie).

Uroczyste zakończenie odbyło się 17 września w centrum stanicy Kubani. Na dużej scenie wystąpiło szereg zespołów w przepięknych strojach. Da pani dyrektor wielkim przeżyciem było wystąpienie dzieci z napisem Polsza i niosących przed sceną naszą flagę narodową, dla uhonorowania obecności A. Czachorowskiej jako przedstawicielki Polski.

Pokłosiem tego Festiwalu było wydanie Antologii „Stepnaya Lira”, gdzie również znalazły się wiersze pani dyrektor i biogram. Relacje z tych pięknych festiwalowych dni znalazły się nazajutrz w prasie i na stronie internetowej Ministerstwa Kultury Krasnodarskiego Kraju.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. GBP Jabłonna