Medal Pro Masovia dla ppłk Stanisława Sierawskiego

Marszałek Adam Struzik nadał ppłk Stanisławowi Sierawskiemu medal pamiątkowy Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Żołnierz kampanii wrześniowej i obrońca Modlina obchodził w ten czwartek 103. urodziny.

W czwartek, 12 kwietnia w Urzędzie Gminy Jabłonna odbyła się uroczystość 103. urodzin ppłk Stanisława Sierawskiego. Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jabłonna Adam Struzik, marszałek województwa nadał S. Sierawskiemu  medal pamiątkowy Pro Masovia. Odznaczenie w imieniu marszałka wręczył Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspólnie z Adamem Krzyżanowskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jabłonna.

Podczas wczorajszej uroczystości życzeń i gratulacji nie było końca. Uczestnicy spotkania zauważyli, że pan pułkownik wykazał się ogromnym bohaterstwem i działał na rzecz rozwoju Jabłonny, całego powiatu, jak i województwa. Płk Józef Borecki ze Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zauważył, że ppłk Sierawski jest człowiekiem wyjątkowym oraz wskazówką jak być dobrą osobą.

W uroczystości wzięli udział m.in. samorządowcy z terenu Jabłonny, powiatu legionowskiego, kombatanci, przedstawiciele służb wojskowych oraz bliscy.

S. Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 r., w Olszewnicy Starej. W 1937 r. został powołany do służby czynnej w 32. Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie. W 1939 r. został skierowany do obrony Twierdzy Modlin, gdzie przez dwa tygodnie na odcinku Góra – Janówek odpierał ataki hitlerowców na garnizon. W stopniu kaprala, będąc dowódcą granatników, walczył do końca na pierwszej linii. Podczas walk został awansowany do stopnia plutonowego. Służył pod dowództwem płk Stefana Zająca. Mimo tego, że wola walki nie opuszczała obrońców Modlina, sytuacja zmusiła ich do kapitulacji. Przed tą ciężką chwilą, płk Zając odznaczył Stanisława Sierawskiego Krzyżem Walecznych. Po zdaniu broni obrońcy Modlina trafili do niewoli w Mławie. Po 3 tygodniach przetrzymywania w nieludzkich warunkach Stanisław Sierawski wrócił do domu w Chotomowie.

Wola walki i chęć stawania w obronie ojczyzny były silniejsze od spokoju i radości płynącej z przebywania w domowym zaciszu. W 1940 r. S. Sierawski wstąpił do konspiracji. Szkolił młodzież w obsłudze broni oraz brał udział w akcjach dywersyjnych. S. Sierawski był wielokrotnie odznaczany, otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 r. został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego. W tym samym roku Rada Gminy Jabłonna przyznała mu tytuł Zasłużonego Dla Gminy Jabłonna. W 2017 r. minister obrony narodowej awansował S. Sierawskiego na stopień podpułkownika Wojska Polskiego.

Jabłonna Dla Mieszkańców