Mała kasa z Lemura

W poprzednim roku Urząd Gminy otrzymał pożyczkę w wysokości blisko 5 milionów złotych w ramach programu Lemur. Została ona wypłacona w związku z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań w Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowym w Chotomowie. Liczono na umorzenie pożyczki nawet w 70%. Okazało się, że gm. Jabłonna będzie mogła wystąpić jedynie o 20% umorzenia i to dopiero po potwierdzeniu osiągnięcia efektu ekologicznego. Zamiast 3,3 mln zł, może będzie 0,9 mln zł.

Jesienią 2015 roku informowano, że do budżetu gm. Jabłonna ma wpłynąć około 5 mln zł z programu Lemur w związku z wybudowaniem nowoczesnej, ekologicznej szkoły w Chotomowie.

– Umowę o dofinansowaniu inwestycji w ramach programu LEMUR zawarto w dniu 14 marca 2016 roku. Gmina uzyskała 4 742 000 zł. w formie pożyczki. Kwota ta oczywiście wpłynęła na konto gminy we wrześniu 2016 roku w umówionej wysokości – poinformowała Dorota Staśkiewicz z Referatu Marketingu i Komunikacji Społecznej.

Zgodnie z decyzją NFOŚiGW w Warszawie gm. Jabłonna ma prawo wystąpić o 20% umorzenie, czyli 948.400 zł, po potwierdzeniu osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego. Jak zapewnia urząd, stosowne dokumenty zostały przedstawione udzielającemu pożyczki w terminie określonym w umowie, a umorzenie nastąpi po złożeniu stosownego wniosku przez beneficjenta w ramach pomocy spłat ostatnich rat kapitałowych.

Przypomnijmy, że początkowo pojawiały się informacje o możliwości umorzenia na poziomie 30%, 50% lub nawet 70%, czyli maksymalnie aż 3.319.400 zł. Jak okazało się, w przypadku wykazania efektu ekologicznego, gm. Jabłonna będzie musiała zadowolić się znacznie skromniejszą kwotą, bo tylko około 950 tys. zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców