Leroy Merlin wybuduje nową drogę

Jak informuje Urząd Gminy, Leroy Merlin wybuduje ul. Akademijną w Jabłonnie. Nowa droga połączy Osiedle Przylesie z ul. Zegrzyńską. Leroy Merlin ma zamiar przystąpić do wykonania pierwszej części inwestycji już w pierwszej połowie lutego.

Całość inwestycji obejmuje budowę nowej drogi klasy Z (wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z ul. Akademijną), przebudowę łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów na rondo, budowę chodnika oraz odwodnienia pasa drogowego. W pierwszej kolejności wykonawca będzie realizował etap obejmujący odcinek od ośrodka KEZO, gdzie jest już podbudowa i krawężniki, do wlotu ronda na osiedlu Przylesie („Inwestycja Drogowa II”).

Obecnie toczy się procedura uzyskania pozwolenia ZRID i pozwolenia od wojewody na realizację pozostałych etapów, tj. etapu obejmującego przebudowę oraz rozbudowę odcinka istniejącej drogi publicznej, tj. łącznika ul. Zegrzyńskiej i Szarych Szeregów (gdzie powstanie rondo) („Inwestycja Drogowa I”) oraz „Inwestycji Drogowej III” – obejmującej przebudowę i rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej – ul. Akademijnej z drogą krajową nr 61.

W późniejszym etapie gmina planuje budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia nowej drogi.

Źródło: Urząd Gminy