Łatają tylko niektóre dziury

W ubiegłym tygodniu wykonawca uzupełniał ubytki w nawierzchni na ul. Żeligowskiego w Chotomowie. Radny Arkadiusz Syguła zauważył, że firma robiła to jednak niedokładnie.

– Aktualnie trwają prace nad łataniem asfaltu w całej gminie. Obserwowałem moją ulicę Żeligowskiego. Siedem dziur załatano, a jedną pozostawiono. Czy to ma tak wyglądać? – mówił radny Syguła, który boi się, że niedługo trzeba będzie ponownie wzywać wykonawcę do prac na tej samej ulicy.

Wójt Chodorski poprosił, by w przyszłości podobne uwagi zgłaszać na piśmie. Wtedy gmina odniesie się do nich.

Jabłonna Dla Mieszkańców