Kupili budynek za krocie, teraz pójdzie do rozbiórki?

Urząd Gminy zlecił wykonanie koncepcji przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie. Firma przygotowała dwie dokumentacje sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jedyna zgodna zakłada całkowitą rozbiórkę niszczejącego obiektu.

W poprzednim roku urząd kupił za 1.500.000 zł nieruchomość od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Mimo że gmina zdecydowała się na wyłożenie tak dużej kwoty, wcześniej nie zleciła wykonania ekspertyzy budowlanej, która pozwoliłaby ocenić stan budynku. Powód? Postanowiono zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak okazało się, z czasem odbiło się to czkawką. W tym roku urząd zlecił firmie Info.-Inż.-Media z Jabłonny wykonanie trzech koncepcji przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1. Wykonawca przygotował koncepcje, gdzie pierwsza i druga są jednak niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ich ewentualna realizacja wiązałaby się ze zmianą mpzp, co w ekspresowym tempie zajmie przynajmniej 9 miesięcy. Przebudowa budynku w ramach pierwszej koncepcji kosztowałaby 6.400.000 zł, natomiast druga 7.600.000 zł. Trzecia koncepcja zakłada całkowitą rozbiórkę budynku. Na jej realizację urząd będzie musiał wyłożyć 6.200.000 zł. Warto jednak zauważyć, że wspomniane środki nie są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podczas posiedzeń urząd nie poinformował, w jaki sposób zamierza sfinansować planowaną przebudowę.

Gmina podpisała umowę z Info.-Inż.-Media na kwotę 119.310 zł. Pierwszy etap, czyli wykonanie koncepcji, miał zostać zrealizowany do 22 lipca. W zamian firma otrzymała transzę w wysokości 12.000 zł. Kolejne środki będą wypłacone po wykonaniu następnych etapów. Do 30 października ma być zrealizowany projekt, a do końca tego roku uzyskane pozwolenie na budowę. Należy jednak nadmienić, że ustalone terminy nie zostaną zrealizowane, jeśli gmina zdecyduje się na pierwszą bądź drugą koncepcję. Opóźnienie będzie spowodowane czasochłonną procedurą zmiany mpzp.

W tym przypadku czas gra na niekorzyść gminy. Według doniesień przedstawionych podczas posiedzeń Rady Gminy, jak najszybciej trzeba wyremontować dach jednej z części budynku. Istnieje bowiem ryzyko katastrofy budowlanej, która może nastąpić zimą pod ciężarem zalegającego śniegu. Nie ma możliwości wyburzenia tej części obiektu, ponieważ wtedy część mieszkańców zostałaby pozbawienia korytarza prowadzącego do ich lokali.

Brany jest pod uwagę pomysł remontu całego budynku. Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji przyznała, że trzeba go wykonać, jeśli budynek ma istnieć.

– Głosowałam za zakupem tego budynku, nie mając świadomości, bo nie było ekspertyzy. Gdybym przed głosowaniem wiedziała o tym budynku, co wiem teraz, to nie zagłosowałabym  albo kupilibyśmy ten budynek za inne pieniądze. Dzisiaj stawia się nas pod ścianą wybrania którejś z koncepcji i zmuszeni jesteśmy do wyłożenia kolejnych pieniędzy – mówiła Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju wójt Jarosław Chodorski zapewniał, że gmina kupując ponad roku temu nieruchomość za 1.500.000 zł, nie wyrzuciła pieniędzy w błoto. Zauważył, że funkcjonują tam GOPS oraz Gospodarka Komunalna. Ponadto dodał, że budynek zarabia na siebie. Od sierpnia 2015 roku do czerwca br. gmina jest na plus 70.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców